Det här nionde ungdomsprojektet är en fortsättning på de redan genomförda sju ungdomsprojekten.

Mer om projekten, ord och bild, finns på www.eucn.org

 

Arrangör:

IKFC, i samarbete med EUCN (The EU:s Cultural Network - Iranians) och  några modersmålslärare inom i VGR och ...