The EU's Cultural Network - Iranians

The EU:s Multicultural Network - Iranians           شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا   

                                                                           

Hem   |  Länkar  |  Svenska 

 

دفاع از حقوق بشر ، آزادی  و  دمکراسی از اهداف «شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا» است.

We love life and strive for Peace, Freedom, Democracy and Human Rights!

 

در باره EUCN

 EUCN در شهرهای مختلف اروپا:

گزارش تصويری از تاسيس EUCN 

فعاليت؛ پروژه

تماس با  EUCN

تماس با وب سايت

 

 

i Europaparlamentet

 

i UN

در سازمان ملل

 

 

 

 اردوهای تابستانی کانون

IKFC:s Läger

اردوی  1999 Läger

اردوی 2001 Läger

اردوی 2004 läger

اردوی 2005 Läger

 اردوی 2008 Läger 

 

 

Nionde ungdomsprojekt

Projekt kring demokrati- och världskultur frågor för ungdomar

Bakgrund och inledning:

IKFC i samverkan med hundratal ungdomar, föräldrar och ett antal föreningar, modersmåls- lärare verksamma i Göteborg, Partille, Mölndal, Lerum, … och EUCN (The EU Cultural Network – Iranian), har under de senaste åren genomförts åtta ungdomsprojekt med grundtema kring mänskliga rättigheter, demokrati och demokratins historia.

De olika projekten har spelat en stor roll för barn och ungdomar och som ska främja demokrati, integration och bekämpa utanförskap bland iranska familjer, barn och ungdomar i Västra Götaland.

Vi tycker att en del av de människor som kom från Iran har upplevt både förtryck och brist på demokratiskt styrelseskikt. Detta splittrade en del iranier, ungdomar och vuxna i Sverige. Olika politiska uppfattningar men även religionen präglade en del av de iranska familjerna när de kom till Sverige! En del var inte skolad i hur ett demokratiskt samhälle fungerar. Därför är det viktigt att nästa generation iranier i Sverige får inblick och möjlighet att se och förstå ett demokratiskt styrelseskick och uppleva vilka möjligheter de erbjuder sina medborgare! Ambitionen i vårt projekt är att ge oss, möjlighet till upplevelser kring demokrati både i och utanför Sverige.

Vi har i de tidigare projekten arbetat med praktisk demokrati där vi har besökt FN i USA och EU-parlamentet i Bryssel. Vi har även gjort besök i den svenska riksdagen. I ett av projekten har vi arbetat med de mänskliga rättigheterna och bearbetat det genom ett besök i Auschwitz, där brotten mot de mänskliga rättigheterna under andra världskriget stod i centrum. Se tidigare projekt och utvärderingar www.eucn.org.

Nu planerar vi en fortsättning av detta arbete genom att samla de tidigare deltagarna och deras föräldrar för en utvärdering. Med deras hjälp ska vi fortsätta arbetet och sprida det till andra ungdomar för att öka deras intresserade för demokrati, mänskliga rättigheter och olika samhällsfrågor. Målet är att göra dem till välinformerade samhällsmedborgare! Utvärdering och planering av ett nytt projekt ämnar vi att inleda under våren 2011 i anknytning till det persiska nyårsfirandet Nowrowz. Vi kommer att arbeta med fakta kring EU-parlamentet och UNESCO som en förberedelse inför resan.

Målgrupp:

Projektets målgrupper är ungdomar, 15- 18 årsålder, samt deras familjer boende i Göteborg med kranskommuner.

Syfte:

Syftet är att öka förståelsen hos ungdomar för demokratiska styrelseskick, respekt för mänskliga rättigheter. Dessa ungdomar ska sedan kunna verka som förebilder. Projektet är uppdelat på olika delprojekt. Där ungdomar ska arbeta med demokrati samt få inblick i de regionala och kommunala strukturer samt se hur EU- Parlamentets och UNESCO arbetar.

Tidsplan och Genomförande:

Projektet, som består av planering, förberedelser och genomförande och kommer att pågå under perioden våren 2011 till våren 2012. 

1-     Återsamling den 18 mars 2011 för de resenärer som deltog i projekten 1-8, deras familjer och klaskamrater. Ungdomarna och deras familjer utvärderar och diskuterar de genomförda och kommande projekten. Underhållning samt presentation av Nowrowstraditionen.

2-     Under våren och hösten 2011 ska ungdomar som ingår i projektet göra studiebesök hos kommunala myndigheter på Regionstyrelsen, hos Göteborgs Stad, Ungdomsstyrelsen … för att få en bättre förståelse och ökad kunskap om deras funktion och arbete. Vi ska tillsammans med ungdomar arbeta med olika demokratifrågor!

3-     Utifrån UNESCO:s världskulturarv ska under hösten 2011 skapas forum, genomföra seminarium och workshops där man arbetar med världskulturarven. Inslag av under-hållningsprogram med musik och teater kommer att finnas med. UNESCO:s och EU- parlaments roll i bevarandet av världskulturarven ska presenteras.

4-     Planeringen och förberedelser av ett studiebesök hos EU-parlamentet i Bryssel, där vi kommer att träffa Isabella Lövin, miljöpartiet de gröna. Ett besök hos UNESCO:s i Paris och en träff med Anna Gudmundsson, ämnesråd på internationella sekretariatet

5-     Den 28 oktober 2011 planeras samkväm med erfarenhetsutbyte och information som rör projektet och olika studiebesök och studieresan. Den 2-8 november 2011 besöker projektet EU-parlamentet i Bryssel, UNESCO och Louvre museet i Paris. Studiebesök på skolor mm planeras i Frankrike och Belgien!

Utvärdering:

Aktiviteterna utvärderas och resultatet skall användas i nästa steg av ungdomsprojektet.

Uppföljning:

En plan ska göras för hur projektet ska arbetar vidare med frågor som rör UNESCO:s och EU-parlamentet. Erfarenheter och intryck ska dokumenteras och läggas ut på olika hemsidor bland annat på Hjärntorget och EUCN. Erfarenheterna ska förmedlas ut till andra föreningar. Deltagande ungdomar skall sedan förmedla till förenings- och klasskamrater de olika upplevelser de fått inom projektet.

Med detta som bakgrund vänder vi oss till Er för stöd och samarbete.

Med vänliga hälsningar  

 

Davoud Navaian

Projektledare

Modersmålslärare/ Ordf. i IKFC

Tfn:031-43 47 51

Mobil: 0707 856 649 

Web: www.eucn.org/davoud

 

 

Ungdomsprojekt 8:

”Kunskap för fred och förståelse”

och studieresa till Bryssel (Europaparlamentet)

»»»»»

هشتمين پروژه ويژه جوانان

دانش در خدمت تفاهم و صلح!

و سفر آموزشی به برکسل (پارلمان اروپا)

»»»»»

 

 

 

Ungdomsprojekt 7:

För demokrati och mänskliga rättigheter,

mot nazism och politiskt våld

هفتمين پروژه جوانان:

برای دمکراسی و حقوق بشر

عليه نازيسم و خشونت سياسی

 

     Ungdomsprojekt  6: Att lära sig hållbar utveckling och ungdoms studieresa till USA, FN ... 22 - 29 oktober 2009

 ششمين   پروژه   جوانان: توسعه پايدار و سفر  فرهنگی جوانان به آمريکا , سازمان ملل و  ... 22 تا 29 اکتبر 2009

»»»»»»

 

 

کانون

IKFC

Iranska Kulturforskningens Center

کانون پژوهش فرهنگ ايران »»» 

 

 

کتابخانه

»»»

 

The Hjällbo's Cultural Network

The Hjällbo Cultural Network

شبکه فرهنگی يئلبو

 

 

 

 

 

Några bilder av IKFC:s aktiviteter

گزارش‌های تصويری از فعاليتهای فرهنگی و اجتماعی کانون ! »»»

 

 

Rapporter av IKFC:s aktiviteter i 2003

     گزارش کوتاه از فعاليت  کانونپژوهش در سال 2003  

 

 

 

Kulturnytt i ...

خبرفرهنگی از ...

 يوته بوری »»»

 اروپا  »»»

 ايران »»»

 

 

شبکه فرهنگي ايرانيان اتحاديه اروپا، ( EUCN نهادی است غير انتفاعی و متشكل  از انجمن ها و كانونهای باورمند به دمکراسی، آزادی و منشور جهانی حقوق بشر ؛  كه در زمينه های فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشر در كشورهای اتحاديه اروپا فعاليت دارند.  اولين نشست EUCN در تابستان 2001 برگزار شد. و  اساسنامه و اهداف آن پس از يک سال گفتگو و تبادل نظر ؛  در نشست عمومی  تاريخ 29 تا 31 ژوئيه 2002 در يون شوپينگ - سوئد؛با شرکت نمايندگان تعداد زيادی از انجمن های ايرانی از کشورهای:  آلمان؛ اطريش؛ ايتاليا؛ انگلستان؛ دانمارک؛ سوئد؛ نروژ ؛ هلند و ... ؛ بررسی و تصويب شده است.  از جمله اهداف   EUCN - شناخت و دستيابی به علايق و نقطه نظرهای مشترک ؛ تبادل تجربه، اطلاعات و دانش  و گسترش همکاری بين انجمن های فعال در کشورهای  اتحادیه اروپا و دفاع از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی  می باشد

Copyright © 2003 IKFC. - All rights reserverad. Contact:IKFC

 | Länkar|Svenska تابلو اعلانات|  گفتگو | بايگانی| پيوندها |صفحه نخست