The EU's Cultural Network - Iranians

The EU:s Multicultural Network - Iranians شبکه فرهنگی ايرانيان اتحاديه اروپا   

                                                                             

 |صفحه نخست تابلو اعلانات|  گفتگو | بايگانی | پيوندها  |Lδnkar|Svenska

دفاع از حقوق بشر ، آزادی  و  دمکراسی از اهداف «شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا» است.

قرار دادن اطلاعيه ها و  لينك سايت ها به معني تاييد ديدگاه ها و محتواي آنها نيست

در باره EUCN

 EUCN در شهرهای مختلف اروپا:

گزارش تصويری از تاسيس EUCN 

فعاليت؛ پروژه

تماس با  EUCN

تماس با وب سايت

IKFC

کانون پژوهش فرهنگ ايران »»» 

 

گزارش اعزام جوانان به بروکسل و بازديد از پارلمان اتحاديه اروپا

Studieresa till

EU-parlamentet

 

 

گزارش  اعزام جوانان به سازمان ملل

Ungdoms resa till FN

 

 

گزارش اعزام جوانان به استکهلم و بازديد از پارلمان سوئد

Studieresa till

Sveriges Parlament

 

گزارش‌های تصويری

»»»

Dr. Lahidji

 

Ali-Ash.  Darvishian

 

Dr. H. Peyman

 

Said Madani

 

Yeshkevari

 

بازديد از مجلس

 

 

محمدهادى محمدى - مصاحبه با سايت ميراث فرهنى

گزارش حمايت ايرانيان

از آموزش بچه های کار و خيابانی و ...

... »»»»»»

         

       

     اردوی تابستانی 2005

 1»»»   2»»»  3»»» 4»»»   

 

بهاران خجسته باد!

نوزوز 85

 

 

     گزارش کوتاه از فعاليت  کانونپژوهش در سال 2003  

 

کتابخانه‌

»»»

 

     

Dr. S. Irandost

 

Dr. F. Raisdana

 

Moradi_Kermani

 

  H. Mohammadi

 

Parsa & Jazaeri

 

Maryam  Moktari

 

Hasan Shariatmadari

 

Workshop

 

8 Mars

 

Zoherh Ghaeini

 

Konsert fφr fred

 

Nowrowz

 

   اردوی تابستانی 2004

 1 >>   3 >>  2  >>  4 >>   5 >>   6 >>

 

Volleyball

 

جلسه تاسيس شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا

 

The EU's Cultural Network - Iranians

شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا

 

The Hjδllbo's Cultural Network

شبکه فرهنگی يئلبو

 

 

همگام و هم صدا یاد جانفشانان کشتارهای دهه 60 توسط رژیم جمهوری اسلامی را گرامی داشته و حافظه تاریخی جامعه را زنده نگه داریم !

 

"در خلوت روشن با تو گریسته ام

 برای خاطر زنده گان

 و در گورستان تاریک با تو خوانده ام

 زیباترین سرودها را

 زیرا مرده گان این سال

 عاشق ترین زنده گان بوده اند ! "

                           احمد شاملو                               

 

تاریخ معاصر جهان مملو از سرکوب، اختناق و جنایت دیکتاتورها، ستمگران و استثمارگران است. کشتار و آدم سوزی در جنگ جهانی دوم توسط نازی ها، کشتار مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، کشتار مبارزان در شیلی بعد از کودتای 1973 ، کشتار و مفقودالاثر شدن بیش از 30 هزار نفر، مبارزان در زمان رژیم نظامیان دیکتاتور در آرژانتین ، کشتار مردم کرد در ایران، ترکیه، عراق و سوریه توسط  رژیمهای ارتجاعی و دیکتاتور، کشتار مردم عراق و افغانستان توسط  آمریکا و متحدانش و ...، بخش کوچکی از جنایت علیه جامعه بشری می باشد.

در ایران نیزاعمال جنایت کارانه توسط رژیم های سرمایه داری سلطنتی و اسلامی علیه مردم ایران بصورت سیستماتیک و عریان به اجرا در آمده است. مبارزات مردم در سال 1357 منجر به فروپاشی رژیم سلطنتی پهلوی گردید، اما سرکوب، اختناق، زندان، شکنجه و اعدام با به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی، در ابعاد وسیعتری ادامه یافت. کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 یکی از جنایات رژیم جمهوری اسلامی در ایران علیه جامعه بشری می باشد که نه تنها در تاریخ این کشور همانندی ندارد بلکه در مقیاس جهانی نیز تنها با دوران سلطه فاشیسم در اروپا همطراز است.

امروز سخن گفتن از جنایات هولناک و ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی، تنها و صرفا باز گو کردن  و افشای این جنایات نمی باشد. رژیم جمهوری اسلامی و نیروهای مدافع نظام سرمایه داری حاکم بر جامعه ایران با ارائه تصویری غیر واقعی از ماهیت رژیم و جنایات مرتکب شده توسط آن، در صدد از بین بردن حافظه تاریخی جامعه می باشند. هدف مستقیم این حرکت رژیم و کوشش های دیگر، منحرف کردن نسل جوان ( گروه بندیهای مختلف اجتماعی، زنان، کارگران ،جوانان و...، ) و تازه به میدان مبارزاتی آمده در ایران است. این پروژه در داخل و خارج از ایران با نقشه هدفمند، توسط رژیم جمهوری اسلامی در حال سازماندهی می باشد. در خارج از ایران بخشی از این پروژه توسط بعضی از عوامل سابق رژیم که در کشتار های دهه 60 مستقیم و غیر  مستقیم دست داشته اند، به پیش برده می شود. از آنجمله بصورت هماهنگ در داخل و خارج از ایران همگان را دعوت به فراموش کردن و سرپوش گذاشتن بر کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 توسط رژیم جمهوری اسلامی می کنند.

انسان های آزاد و مترقی در مقابل چنین فاجعه ای نمی توانند و نباید سکوت کنند. پیوندهای اجتماعیِ عمیق این نسل کشی چنان است که می تواند و باید اهرمی گردد برای به حرکت درآوردن پتانسیل مبارزاتی نیروهای مترقی در جهت سازماندهی جبهه وسیعی در افکار عمومی ایران و جهان علیه جمهوری اسلامی! جمهوری اسلامی باید در افکار عمومی جهان به عنوان " مسئول جنایت علیه بشریت" محکوم گردد!

 درآستانه بیستمین سالگرد وهمچنین بیست وهفتمین سال کشتار وقتل عام هزاران زندانی سیاسی دردو تابستان سالهای  سیاه 60 و1367 قرار داریم. هزاران زن ومرد زندانی به جوخه های اعدام سپرده شدند  که برای دفاع از آزادی به  جمهوری اسلامی نه گفتند و در سیاهچالهای رژیم، تیرباران و به دار آویخته شدند. در شرایط کنونی نیز زندانهای رژیم جمهوری اسلامی مملو از زندانیان سیاسی از گروه های اجتماعی متفاوت است : فعالان کارگری، زنان، دانشجویان، معلمان ، جوانان ومردم تحت ستم که برای آزادی و برابری مبارزه می کنند و صدها زندانی سیاسی گمنامی که تحت شدیدترین شرایط غیر انسانی، در زیر شکنجه  قرار دارند و تهدید به اعدام می شوند.

ما امضاء کنندکان این فراخوان در ایرا ن و سایر کشورهای جهان یاد جانفشانان کشتار دهه 60 رابصورت یک سلسله فعالیت های  غیرمتمرکز ( مراسم، تظاهرات، اکسیون و...،) در شهرهای مختلف جهان همگام با خانواده های آنان در ایران، گرامی می داریم، باین امید که تلاش ما به پژواک  پیام جانفشانان کشتار دهه سیاه 60 و زندانیان سیاسی که هم اینک در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی بسر می برند، در افکار عمومی داخلی و بین المللی تبدیل گردد. کوشش ما براین است که این فعالیت ها همزمان با برگزاری یادمان کشتار زندانیان سیاسی در ایران انجام گیرد. در این راستا بصورت فعال و پیگیر برای زنده نگاه داشتن حافظه تاریخی جامعه، نهادها،  تشکل ها، انجمن ها وفعالین مبارز را به همکاری مشترک در این حرکت علیه فراموشی وعلیه رژیم جمهوری اسلامی فرا میخوانیم .

کمیته هماهنگی برگزاری یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه60

 

تشکل ها و افرادی که مایل به امضای این فراخوان می باشند لطفاً به آدرس dialogt@web.de نام یا عنوان تشکل خود را ارسال نمایند.

 

1– اسامی افراد :

بیژن اسکندری،بهروز امیدی لاهیجانی،داریوش افشار،هلمت احمدیان،مینا اخباری،پوران اسدی،علی آزاد،پویان انصاری،سودابه اردوان،مژده ارسی،مرجان افتخاری،غلام آل پویه،همایون ایوانی،گیل آوائی(مسئول حقوق بشر فدراسیون اروپائی بلژیک)،مزدک افشاری،س-افشار،رحیم استخری،مریم افشاری،نوروز احمدی،پوریا امیری،مهرداد امیری،احمد اشترانی،محسن اشتری،وحید آخوندی،منصور اسکندری( از آلمان)،علی آذری،آینده آزاد،غزال آیبدر،بهمن ادیب،مهرنوش اسکوئی،روشنگ اعظمی،حمید آذر،فادر ارتاکاند،کامران الوند،باقر ابراهیم زاده،شیوا آزاد،علی رضا ارشدی،مروارید املشی،میهن الیکاهی،عباس ارشدی،نسترن بهکیش،مرات بهرنگ،پروانه بوکاه،محمد بهشتی،پروین بیگدلی شاملو،مارتین بون دیگ،کیارش بهره دار،پانته آ بهرامی،مریم بزرگی،حسین بهادری،مهری برزگر،مهرداد بابا لویی،صادق بزرگمهر،حمید برونوند،منصوره بهکیش- منصوره بهکیش از خانواده ای با 6 جانفشان ( 4 برادریک خواهر و همسر خواهربه ترتیب 1- محمد  رضا(کاظم )2- زهرا (اشرف) 3- محسن 4-محمود 5-محمد علی بهکیش 6- سیامک (اسکندر)اسدیان،ملیحه بلبل صفت،نسرین بهجو،حسن پویا،ناصر پرنیان،سعید پروین،پویان50،پرویز پناهی،سیروان پرتونوری،پیمان پیران،امید پوریوسفی،کامران پارسائی،نصرت تیمورزاده،ثریا تقی پور،مهرنوش توکلی ،اکبر تک دهفان،فریده ثابتی،حیدر جهانگیری،رضا جعفری،امیر جواهری لنگرودی،نظام جلالی،جهان مونستر،ایرج جنتی عطایی،فرزاد جاسمی،جلال جهانی،میترا جعفری،مرتضی جورابچی،اکبر جوادی،اکبر حاجی بابائی،رضا چیت ساز،روزبه حسینی،سارا حافظی صافی،مرضیه حسن وند،مهران حسن پور،پروین حسینی،خلیلی مومنی (فعال سیاسی)،آشتی حسینی،شهین حیدری،گلاویژ حسینی،امین حصوری،محمد حسیبی،اشرف حریری،کریم خوش عقیده،محمود خلیلی،عسکر خیر اندیش،کاوه خرمدین،شمیم خاکپور،حسین خلیفه،حسین دوانی،زیبا دنا،علی دروازه غاری،مرتضی درویان،بینا داراب زند،اکتای داراب زند،ناهید دریانی،مهرنوش دریاباری،رضا دماوندی،بیژن دائی،علی دشتی،علی دماوندی،فیروزه راد،ایراندخت رضا زاده،حبیب رستمی،کیوان رحیمی،فرهنگ رومی،فرزانه راجی زندانی سیاسی از سال 69 بمدت 3 سال و همسر وخواهر 2 اعدامی در سال 60،تقی روزبه،رضا رحیمی،شریفه رشادتیان،امیر رشیدی،فریده رضائی،منوچهر رادین،آزاده رحیمی،وحید رشادی ،منوچهر راستا،آناهیتا رحمانی،مینا زرین،یوسف زرکار،داود زنگیدر،ثریا زنگباری،آرتین زارعی ،محمد تقی سید احمدی،نادر ساده،بهروز سورن،میترا سازنده،سیامک ساده،دریا سالمی،فرشته سلاحی،ایرج سنجری،فرود سیاوش پور،حمید سعیدی،اشرف شاه کرم،عسگر شیرین بلاغی،مسعود شب افروز،اسد شقاقی،آذر شیبانی،هرمز شکوهی،منوچهر شفائی،محمد شفیعی،هادی صوفی زاده،م.صبوری،وحید صمدی،علی صادقی،ی- صفائی، رضا طالبی،احسان طاهریان،زری عرفانی فعال حقوق بشر و مسئول رادیو پارس،ستاره عباسی،محمد عزیزی از ونکوور کانادا،کوروش عرفانی،محمود عزیزی،علی فکری،علی فیاض،اخگر فرزانه،حمیرا فرمنش،حسین فرمنش،اقدس فیروزگر،فریبا فهیم،ثریا فتاحتی،مجید فراهانی،ویدا فرهودی( شاعر از فرانسه)،پروانه قاسمی،فرخ قهرمانی،پرویز قیلچ خانی،سیامک قبادی،احمد قبادی،عباس قهیایه( گهیاء)،جابرکلیبی،شهره کیا زندانی سیاسی از سال 66 تا 60،حجت کسرائیان،حسن کیانوش،ابراهیم کفعمی،رضا کولی،سعید کریمی،سیاوش کوهرنگ،نینا کاهوری فعال سیاسی از کانادا،امین کاکا باوا،محمد کمالی،نگین کلانتری،ایرنه کلاسون،حمیرا کریمی،همایون کریمی،یوسف کبیری،کریم کاشانی،سمیه کوهکن،ستاره کمیجانی،شیرین کلانتری،مهرداد کوثری،مزدک کاظمی،ندا کاظمی،حسن کیانوش،سعید کیوان،مازیار کبودر آهنگی،ژیلا کتیرائی،آذردخت کتیرائی،منیژه کابلی،پروین کمالی،فریدون گیلانی،کیومرث گودرزی،ابوالقاسم ( خسرو ) گلستانی- زندانی زندانهای ساری،گنبد و تبریز، م.لطفی زندانی دو نظام از سال 1357-1353 و 1363-1360،شمیم لرستانی،سیاوش محمودی،باقر مرتضوی،یاسمین میظر،انور میر ستاری-عضو حزب سبز بلژیک و مدافع حقوق بشر،فیروز مستعان،ایرج مصداقی، محمود معمار نژاد( بهرنگ)،نیکی میرزائی،میلا مسافر،پروین موسوی،نظام ملکی تبار،مهرنوش معظمی گودرزی،مرتضی مرادی،مژگان مهری،عباس مسعودی،مهناز محبی،عمر محمدی،ضورش محمدی،شورش محمدی،چنور محمدی،عبدالمحمد محمودی،پرشنگ محمدی،طوبا مولودی،صدیقه محمدی،شیرین مهربد،آراز م. فنی،احمد موسوی،رضا میرفتحی،کتایون – م،میهن مشیدی،ستار مقدم،ثانیا مهرکام،شکوفه منتظری،مینا مشکاتی،عباس مظاهری،ژاله متین،سیامک مهر،جلال متین،یاشار مهربان،حمید مهاجر،محمد محبی،اقدس معماری،احمد مزارعی،میترا مرادی،میترا محمودی،سمانه معماری،فریدون منصوری،ژیلا موحد شریعت پناهی،روزبه منصوریان،جلیل محمودی،علی مرزعه کار،رضا محبی،حمید مژده ای،علی رضا ندیمی،اکبر نوری،مجتبی نظری،آمادور نویدی،نادر ناصری،مسعو والا،جلال وحدتی،رودابه هرمزی،علی یحیی پور سل تی تی ،سیمین یوسفی،پری یامچی،کیمیا یدالهی، مهدی یوسفی،کاملیا یزدی ......امضا ء ها ادامه دارد

2- لیست تشکلها ، احزاب ، سازمانها ، سایت ها ، نشریات و ....

1– کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران – دانمارک

2–  کانون حمایت از زندانیان سیاسی مونستر

3– کمیته تعقیب شده گان و زندانیان سیاسی – leipzig

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین

5– تلاش – کانون حمایت از مبارزات مردم ایران – کلن

6– کمیته همبستگی با کارگران ایران – هامبورگ

7– شورای هماهنگی ایرانیان – هامبورگ

8– کانون همبستگی با کارگران ایران – کلن

9– کانون حمایت از مبارزات مردم ایران – هانوور

10– نشریه آرش

11– نشریه جهان امروز

12– کانون دفاع از آزادی بیان- گوتنبرگ

13– اینتر ناسیونال فاروم – دانمارک

14– گفتگوهای زندان ( www.dialogt.org (

15– رادیو همراه گوتنبرگ سوئد

16– رادیو برابری

17– رادیو آوای هانوور

18– سایت گزارشگران

19– تلویزیون برابری  

20– بنیاد ادبیات و هنر ایران – گوتنبرگ

21– انجمن فرهنگی ایران همراه

22– اتاق اتحاد سوسیالیستها

23– فرهنک سرای اندیشه

24– انجمن مبارزه با اعتیاد ( رادیو تلاش )

25– فدارسیون اروپایی حقوق بشر ( بلژیک )

26– سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

27– مینو همیلی زندانی سیاسی سابق و دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بیمرز

28– کانون فرهنگ وهنر ایرانیان فرزنو

29– کتابخانه وکلوپ کتاب پوینده – دانمارک

30– کانون دانشجویان ایرانی در هلند

31– کمیته دانشجویی – بلژیک

32– سایت زنان مترقی

33– سایت اشتراک http://eshtrak.persianblog.ir/

34– هواداران صمدبهرنگی (تبریز)

35– جمعی از دانشجویان کمونیست

36– جوانان ضد دین

37– گروه تئاتر ع آ

38– سازمان 19 بهمن

39– حزب سوسیالیست ایران

40– تبریز سرخ

41– اتحاد سوسیالیستی  ایرانیان – مونترال – کانادا

42– سایت کمونیستهای انقلابی                        www.k-en.com

43– فرهنگ طاولی مرکز آموزش ایران

44– جمعی از کارگران شهر صنعتی اراک

45– تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

46– نشریه پیام پیشرو

47– سایت دگرگونی www.degarguny.com

48– جمعی از معلمین تهران

49– جمعی از کارگران ابزار ویراق

50– جمعی از کارگران ایران خودرو و صنایع خاور

51– جمعی از دانشجویان شیراز

52–جمعی از دانشجویان فردوسی مشهد

–جمعی از دانشجویان پلی تکنیک53

  54–  کانون صمد بهرنگی ایرانشهر

  55– جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران – سوئد  –

56   – سازمان سراسری پناهندگان ایرانی ( بی مرز )

57– کمیته‌ برگزار کننده‌ برنامه‌ هلند متشکل از:) انقلابیون کمونیست، جمعی از فعالین کارزار زنان- آمستردام، سازمان ١۹ بهمن، شورای سوسیالیست‌های مسلمان، کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) - هلند، هواداران حزب کار ایران (توفان) – هلند(

58 – رادیو صدای زنان به زبان کردی در استکهلم

59 – جمعی از زنان کارگر و مبارز شهر سقژ

60 – وبلاگ ایران زندان http://asadshaghaghi.blogfa.com/post-44.aspx        

61 – سایت لج ور http://www.lajvar.se 

62 -  سایت سلام دموکرات http://www.salam-democrat.com/

63 – جمعی از معلمان کردستان

64 – تعدادی از هواداران سابق خط سه ( رزمندگان، رزم انقلابی و پیکار )

65 – هواداران آرخا

66 –  دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای ایران

67 – کانون 67 ( جمع مستقلی  از جوانان و دانشجویان  و فرزندان جان باختگان )

68 – شورای سایت ایران نیوز رپورت www.irannewsreport.com

69 – جمعی از کارگران رناس

70 -  دانشجویان پیشرو مشهد

71 – یاد یاران یاد باد خوزستان

72 – زمزمه گهر

73 – تنگستان زنده است

74 – جمعی از دانشجویان جنوب تهران

75 – کانون همیستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه

76 – بنیاد ایرانی در حرکت ( هلند ) http://iranianonthemove.blogspot.com

77 - جمعی از دانشجویان ازنا و الیگودرز

78 – یاد علیرضا ماهیگیر و محمد نوری گرامی باد ( یاران از اراک )

79 – جمعی از کارگران خوزستان

80 – جمعی از خانواده جانباختگان سالهای 60 تا 62 از شیراز و اصفهان

81 – جمعی از خانواده جانباختگان سال 67

82 – جمعی از خانواده اعدام شده گان سالهای 60 تا 62 تهران

83 – پیشگام مهاباد

84 – انجمن دفاع از اندیشه های مارکسیستی استان یزد

85 – آنارشیستهای سمنانی

86 – خانواده جانباختگان خوزستان سالهای 64 تا 60

87 – پرواز را بخاطر بسپار ( استان گیلان )

88 – هنر و ادبیات مقاومت فارس

89 – جمعی از فعالین کارگری ( JAFK) jafk.blogfa.com  

90 – جمعی از زندانیان سابق ، بازماندگان کشتارهای دهه 60

91 – یاد رفقای بند یک واحد یک قزلحصار ( بوته علی رجب )

92 – دانشجویان سوسیالیست دانشگاههای سراسر ایران

93 – نشریه آزادگی

94 – کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

95 – وبلاگ مبارزگر www.mobarezgar.blogfa.com 

96 – کانون فرهنگی پیوند ( زاربورکن آلمان)

97 – هواداران پیام پیشرو ( بامی استار) ایرانشهر

98 – خانواده جانباختگان ده 60 مازندران

99 – اتحاد چپ ایرانیان – واشنگتن

100 – اتحادیه ایرانیان سوسیالیست – آمریکای شمالی

101 – انجمن دفاع از زندانیان سیا سی در ایران - لندن

شبکه فرهنگي ايرانيان اتحاديه اروپا، ( EUCN نهادی است غير انتفاعی و متشكل  از انجمن ها و كانونهای باورمند به دمکراسی، آزادی و منشور جهانی حقوق بشر ؛  كه در زمينه های فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشر در كشورهای اتحاديه اروپا فعاليت دارند.  اولين نشست EUCN در تابستان 2001 برگزار شد. و  اساسنامه و اهداف آن پس از يک سال گفتگو و تبادل نظر ؛  در نشست عمومی  تاريخ 29 تا 31 ژوئيه 2002 در يون شوپينگ - سوئد؛با شرکت نمايندگان تعداد زيادی از انجمن های ايرانی از کشورهای:  آلمان؛ اطريش؛ ايتاليا؛ انگلستان؛ دانمارک؛ سوئد؛ نروژ ؛ هلند و ... ؛ بررسی و تصويب شده است.  از جمله اهداف   EUCN - شناخت و دستيابی به علايق و نقطه نظرهای مشترک ؛ تبادل تجربه، اطلاعات و دانش  و گسترش همکاری بين انجمن های فعال در کشورهای  اتحادیه اروپا و دفاع از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی  می باشد