The EU:s Cultural Network-Iranians

The EU's Cultural Network - Iranians

The EU:s Multicultural Network - Iranians           شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا   

                                                                           

صفحه نخست    |  Länkar  |  Svenska 

 

دفاع از حقوق بشر ، آزادی  و  دمکراسی از اهداف «شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا» است.

 

در باره EUCN

 EUCN در شهرهای مختلف اروپا:

گزارش تصويری از تاسيس EUCN 

فعاليت؛ پروژه

تماس با  EUCN

تماس با وب سايت

 

 

i Europaparlamentet

 

i UN

در سازمان ملل

 

 

 

 اردوهای تابستانی کانون

IKFC:s Läger

اردوی  1999 Läger

اردوی 2001 Läger

اردوی 2004 läger

اردوی 2005 Läger

 اردوی 2008 Läger 

 

 

 ششمين  پروژه ويژه جوانان

Ungdomsprojekt 6,

 

 

سفر آموزشی جوانان به آمريکا

ملاقات با نماينده سوئد در سازمان ملل

بازديد از سازمان ملل

ملاقات با جوانان و خانواده های ايرانی

بازديد مراکز  آموزشی، فرهنگی و تاريخی

نيويورک، فيلادلفيا و واشنگتن 

 

Ungdoms studieresa till USA

Möte med Ambassadör vid den svenska FN-representationen i New York

Studiebesök på

FN-högkvarteret , New York University med guide, Liberty Island och ...  i New York 

Independence Hall,   Liberty Bell,    Valley Forge   och ... i Filadelfia 

United States Capitol  Washington Monument  och ... i  Washington

Träff med Iranska ungdomar

 

 

Ekonomiredovisning:

گزارش مالی:

 

Intäkter:

دريافتها:

Deltagarnas avgifter:

پرداختی شرکت کنندگان  (جوانان، آموزگاران و همراهان،)  *

                      117 500 Skr

 

Bidrag: Iranska Riksförbund (C & V); VG Konst- o. kulturutveckling; GBG Kommun; Folksam

کمکهای دريافتی (اتحاديه سراسری ايرانيان در سوئد و واحد غرب آن، توسعه هنر و فرهنگ غرب سوئد ، کمون يوته بوری و  بيمه فولک سام): * *

                       95 000 Skr

جمع:

Summa:

                      212 500 Skr

 

 

Kostnader:

پرداختی ها:

هزينه ی کرايه اتوبوس، هتل، غذا و وروديه ها و ... (در آمريکا ) و برنامه های تبادل نظر و ارائه اطلاعات:

Hotel; mat, entré; bussresor; … i USA och samkväm/information ...

                                                   98 858 Skr

هزينه ی بليط هواپيما (ک ال ام):

Flygbiljetter Sverige – USA (t/r):

                                                  119 600 Skr

هزينه های جلسه ها (جوانان ...)، خريد و تهيه کارت شناسايي، اخبار روز ، فاست نيم  و .. :

ID-kort; plastfika; ungdomsmöte, Fastename; Akhbar-rooz; och …

                                                     5 164 Skr

برگشت پرداختی (2 تن)

Återbetalning (2 person):

                                                    11 500 Skr

هزينه های متفرقه و ... :

Övriga:

                                                     1 468 Skr

جمع:

Summa

                                                  236 590 Skr

 

برداشت از صندوق (کسری بودجه):

Av kassa (balans)

                         24 090 Skr

 حمع کل

Totalt

                 236 590 Skr       236590 Skr

ياد آوری *:

1 - تعداد کل همران در سفر آموزشی(پروژه) 26 تن (17 جوان و 9 بزرگسال) بوده است، که:

- دو تن از شرکت کنندگان (از بلژيک)، ورودی نپرداختند، ولی  بليط هواپيمای سفرشان ( بلژيک / آمريکا) را خودشان تهيه و پرداخت کردند.

 - سه تن از شرکت کنندگان از آمريکا، (2 تن از ميناپوليس و 1 تن از نيويورک)، نيز با ما همراه بودند که ورودی نپرداختند، ولی هزينه کامل سفر، اقامت در هتل و غدای شان را خودشان تهيه و پرداخت کردند.

2 – مدرسه های پارتيله به شاگردانش کمک سفر پرداخت کرد، که در پرداختی دانش آموزان پارتيله منظور شده است، نه در کمکهای دريافتی.

3 - کليه دريافتی ها و پرداختی ها از طريق حساب پستی و فاکتور انجام گرفته است.

 

ياد آوری **:

1 - در اين پروژه علاوه بر کمک، همکاری افراد، انجمن ها، راديوها، نهادها و ... در سوئد ، ياران مهربان زيادی ، از جمله

خانم و آقای دکتر ژيلا و مهندس حسام امام (نيويورک)،

آقاي دکتر حميد زنگنه، و اعضای مهربان و گرامی انجمن شب آهنگ (فلادلفيا)،

دوست دانشجو، آقای صدرا (نيويورک)، و دو دوست دانشجوی دکترا، فارغ التحصيل دانشگاه شريف  (واشنگتن و فيلادلفيا) و ...

مهندس کاوه نوائيان (زوريخ )،  و ...

در طول پروژه ، در تهيه و ارائه امکانات و خدمات، همراهی و ديگر کمک های با ارزش  ... ، يار و ياور ما بودند؛  که

از همه ی اين مهربانان  صميمانه  سپاسگزاری می شود و هر گز محبت و مهرشان فراموش نخواهد شد.

 

2 - ديگر آنکه برای اجرايی کردن اين پروژه صدها نامه، ايميل نوشته و ارسال شد و تلفن و فاکس زده شد.

همچنين برای تدارک و  آماده کردن زمينه ی اين پروژه، تهيه گزارش ها، فرم ها، دعوتنامه ها و جلسه ها و ...،  صدها ساعت کار فيزيکی انجام شده است.

که به اين وسيله از همه ی عزيزان دست اندکار، ياران  مهربانان، به ويژه از کميته جوانان پروژه، صميمانه قدردانی می شود،

و اميدواريم اين همکاری ها ادامه يابد.

 

داوود نوائيان

Davoud Navaian

مدير پروژه

Projektledare

0707 85 66 49

navaian@telia.com

 

 

- گزارش (برداشت) جوانان از سفر    »»»»»

- Deltagarnas upplevelser »»»»

 

- گزارش تصويری    (1 »»») ،   (2 »»»)     (3 »»»)     (4 »»»)   (5 »»»)      (6 »»»)      (7  »»»)

- Bild av Ungdoms studieresan   (1 »»»),    (2 »»»)    (3 »»»)      (4 »»»)      (5 »»»)      (6 »»»)      (7 »»»)

 

- گزارش   (اخبار روز) »»»»»

- مصااحبه راديو سپهر    »»»»»

 

- GP (Göteborg Posten); torsdag, 15 oktober 2009 »»»»»

 

- نام شرکت کنندگان »»»»»

- Deltagarna listan »»»»»

 

 - برنامه  روزانه  »»»»

 - برنامه  روزانه   (به زبان انگليسی) »»»»

- Dagsprogram (preliminär) »»»»»

- Journey daily program (provisional) »»»»»

 

اطلاعيه شماره - «شب نشينی» و «گفتگو»   »»»»

- Inbjudan till samkväm/information  »»»»»

تو سعه پايدار چيست؟  »»»»»»

- Definition av hållbar utveckling  »»»»»

اطلاعيه شماره   »»»»

 

اطلاعيه شماره 1   »»»»

- En lärorik studieresa till Amerika »»»»»

فرم ويژه دانش آموزان

-  تقاضای شرکت   »»»»»

- Ansökan »»»»»

فرم ويژه جوانان عضو انجمنها

- تقاضای شرکت   »»»»

 

- Ansökan (för ungdomsmedlemmar) »»»»»

- دعوت از همسفران و ... »»»» 

- Inbjudan till medresenärer... »»»»»

- دعوت به شرکت در نظرخواهی!   »»»» 

- Opinionsundersökning »»»»»

 

 

 

کانون

IKFC

Iranska Kulturforskningens Center

کانون پژوهش فرهنگ ايران »»» 

 

 

کتابخانه

»»»

 

The Hjällbo's Cultural Network

The Hjällbo Cultural Network

شبکه فرهنگی يئلبو

 

 

 

 

 

Några bilder av IKFC:s aktiviteter

گزارش‌های تصويری از فعاليتهای فرهنگی و اجتماعی کانون ! »»»

 

 

Rapporter av IKFC:s aktiviteter i 2003

     گزارش کوتاه از فعاليت  کانونپژوهش در سال 2003  

 

 

 

Kulturnytt i ...

خبرفرهنگی از ...

 يوته بوری »»»

 اروپا  »»»

 ايران »»»

 

 

شبکه فرهنگي ايرانيان اتحاديه اروپا، ( EUCN نهادی است غير انتفاعی و متشكل  از انجمن ها و كانونهای باورمند به دمکراسی، آزادی و منشور جهانی حقوق بشر ؛  كه در زمينه های فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشر در كشورهای اتحاديه اروپا فعاليت دارند.  اولين نشست EUCN در تابستان 2001 برگزار شد. و  اساسنامه و اهداف آن پس از يک سال گفتگو و تبادل نظر ؛  در نشست عمومی  تاريخ 29 تا 31 ژوئيه 2002 در يون شوپينگ - سوئد؛با شرکت نمايندگان تعداد زيادی از انجمن های ايرانی از کشورهای:  آلمان؛ اطريش؛ ايتاليا؛ انگلستان؛ دانمارک؛ سوئد؛ نروژ ؛ هلند و ... ؛ بررسی و تصويب شده است.  از جمله اهداف   EUCN - شناخت و دستيابی به علايق و نقطه نظرهای مشترک ؛ تبادل تجربه، اطلاعات و دانش  و گسترش همکاری بين انجمن های فعال در کشورهای  اتحادیه اروپا و دفاع از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی  می باشد

Copyright © 2003 IKFC. - All rights reserverad. Contact:IKFC

 | Länkar|Svenska تابلو اعلانات|  گفتگو | بايگانی| پيوندها |صفحه نخست