هشتمين پروژه ويژه جوانان:

دانش در خدمت تفاهم و صلح!

 

اطلاعيه ی شماره ی يک؛

14 دسامبر 2010

 

دعوت از جوانان به شرکت در سفر آموزشی!

هشتمين پروژه جوانان، با سفر آموزشی سومين گروه جوانان به بروکسل به منظور بازديد از پارلمان اروپا، ملاقات با نمايندگان آن و ديدار فرهنگی در بلژيک، آغاز خواهد شد. زمينه ی اين سفر آموزشی با کمک و دعوت  نمايندگان حزب سوسيال دمکراتهای سوئد در پارلمان اروپا،  فراهم شده است!

اين پروژه ادامه ی هفت پروژه قبلی ويژۀ جوانان می باشد؛ که با هدف محوری «شناختِ پيش زمينه های دمکراسی، حفوق بشر  ... در غرب» برنامه ريزی و اجرا شده اند.

تعداد همسفران؛

تعداد همسفران 35 تن می باشد.

جوانان همسفر از بين دانش آموزان 15 تا 18 سال، از کمونهای يوته بوری - لهروم - پارتيله و موندال ...  انتخاب خواهند شد و در اين پروژه سعی خواهد شد، جوانانی نيز، از شهرهای ديگر سوئد،  همراه ما شوند.

 تاريخ و مدت سفر :

تاريخ عزيمت جوانان از يوته بوری به بروکسل، يک شنبه 5 ماه دسامبر ، و مدت سفر سه روز خواهد بود. 

هزينه سفر:

برای جوانان 1000 کرون و برای آموزگاران و همراهان 1500 کرون خواهد بود، که شامل بليط هواپيما، هتل، غذا، حمل و نقل شهری در بروکسل، ديدارهای فرهنگی و ... می باشد.

گزارش مالی، طبق معمول، همراه با ديگر گزارشهای سفر در سايت شبکه فرهنگی ايران درج خواهد شد.

 فرم و آخرين تاريخ نام نويسی:

آخرين تاريخ  نام نويسی 28 اکتبر می باشد.

برای دريافت فرم تقاضای شرکت و اطلاعات بيشتر، لطفا، اينجا را کليک کنيد »»»»»

فرم ها، پس از تکميل، بايد قبل از 28 اکتبر، به آموزگاران زبان مادری ارائه شود و يا به آدرس پستی کانون (آدرس  ikfc@telia.com  ) ارسال شود.

برگزار کنندگان:

پروژه های جوانان با تلاش کانون پژوهش فرهنگ ايران در يوته بوری  و با همکاری جمعی از آموزگاران زبان مادری؛  مرکز آموزشی ايران؛  فرهنگسرای انديشه؛   انجمن مهر ايران؛  انجمن دوستی؛ اتحاديه سراسری ايرانيان سوئد؛ شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا و چند نهاد فرهنگی ديگر تدارک ديده شده اند.

با آرزوهای نيک و احترام

داوود نوائيان

هماهنگ کنندۀ پروژه

موبيل:   0046707856649

کانون:   004631434751

ايميل:    navaian@hotmail.com

14 اکتبر 2010