The EU's Cultural Network - Iranians

The EU:s Multicultural Network - Iranians   شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا 

                                                                    

دفاع از حقوق بشر ، آزادی  و  دمکراسی از اهداف «شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا» است.

Anslagstavla  |  Bra att veta  |  Dialog  |   Arkiv  |  Länkar |  پيوندها   | فارسی|   Hem

Om EUCN

 

Aktivitet / Projekt

Bild av grundning av EUCN 

Dokument Om ...

Kontakt

 

Ungdomar i

EU-parlamentet

 

 

Ungdomar i

i Sveriges Parlament

 

Ungdomar

ا

konsert och resa till FN för Fred och Frihet

 

 

 

Bild av läger:

 

 Läger 1999

 Läger 2001

 Läger 2004

 Läger 2005

 

و

 

Bild av Samarium

 2001

 

 

 

 Bild av IKFC:s aktiviteter   »»»

 

 

 

Bild av DR. Zarafshan:s föreläsning 

i Gothenburg

»»»»»

 

 

Astrid Lindgren Centennial

 

 

 

 

Projekts struktur

Föreläsare:

Davoud Navaian

 

Power point

HTML

 

 

 

 

IKfC

Iranska Kulturforskningens Center

 

 

 

 

 

 

 

EUCN i  :

Amsterdam;   Berlin;

Bochum;   Borås;

Dortmund;  Göteborg;

Jönköping;  Köln;

Köpenhamn;  London;

Madrid Oslo;  Paris;

Partille; Rom; Rösrath; Stockholm;  Tubize;

Utrecht;   Wien;

Väst- Sverige; 

Örebro »»»

 

 

EUCN "The EU:s Multicultural Network - Iranians" är en ideell organisation och har skapat med syfte att:

*  Utveckla samarbete mellan olika iranska föreningar som är aktiva i EU-länder.

Förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det moderna samhället vilar på.

*  Öka medvetande och delaktighet i de olika föreningarnas aktiviteter

*  Visa på och hitta gemensamma  intressen och frågor.

*  Byta erfarenheter och kunskaper om  samhället, EU och försöka att förstå varandras erfarenheter och upplevelser

Idé och bakgrund:

Arbetet med att skapa en samordningsorganisation för invandrarföreningar inom Europeiska Union (EU) inleddes 1998. Arbetet drivs i samarbete med IKFC och Integrationskommitté i Örebro län.

Grundmöte

Sommaren 2001 arrangerade IKFC ett läger med mer än 250 deltagare, från Göteborg och 34 olika föreningar från Sverige och olika EU länder. I det här mötet valdes en grupp (5 personer) med uppdrag att arbeta på stadgar och skicka en upprop till föreningar, samt inbjuda de till en mötte som skulle ordnas på 2002. Efter detta mötte har stadgar arbetats fram för samordnings-organisationen.

Stora Mötet

28 - 31 juli 2002 hade Gruppen arrangerat det stora mötet i Bankeryd (vid Jönköping), Sjöåkra Gården, för att besluta om samordningsorganisationens stadgar och framtid.

Deltagarna: representanter från 40 olika föreningar från Sverige och olika EU länder. Bl.a. från: Storbritannien, Holland, Tyskland, Frankrike, Norge, Danmark, Österrike, Belgien, Italien, Spanien, ... och Sverige.

Arbetssätt

Det här mötet använder vi oss av arbetsmetoden "Open Space" som är en internationellt erkänd mötesform, vilket gör att alla kommer till tals på lika villkor.

Styrelse

De här personer valdes  till styrelse:

Semad Farokh-Seresht (Ordförande), Davoud Navaian (Vice ordförande),  Manaf Ammari (Kassör), Kambiz Behbhani (ledamöter) och Khalil Momeni (ledamöter). För att se deras adress klick här >>>>>.

 

Mål som organisation skall ställa upp är:

• Att sträva efter ett kontinuerligt samarbete mellan föreningar på EU nivå.

• Att främja förståelse och gemenskap mellan människor.

• Att verka som aktör på den kulturella arenan för att motverka antidemokratiska krafter.

• Att skapa förståelse för olika kulturer inom EU genom kulturella evenemang.

• Att försöka uppnå större integration både för vuxna och ungdomar.

• Att kämpa mot våld, narkotika, användning av olika droger, rasism och homofobi.

• Att bedriva olika typer av aktiviteter som behandlar ämnen som barns och mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdheten mellan kön.

• Att ordna gemensamma seminarier, utställningar, gruppresor, studiebesök, läger.

• Att bilda mötesplats för att sprida kunskaper kring EU:s regler och vad de medför för dess medborgare med utlandsbakgrund, understödja deltagande i aktiviteter riktade mot invandrarna, underlätta utbyte av erfarenheter mellan olika föreningarna och tillhandahålla föreningarnas synpunkter tillbaka till EU.

 

Registrering:

EUCN har registrerat den 01 01 2003 (17 04 2003) under namnet "Europees Cultureel Netwerk Van Iraniérs" (European Cultural Network of Iranians)  och med förkortad namn : EUCNI  i Utrecht - Nederland med fil no:  301 879 63 >>>>>

 

För mer information kontakta:

Davoud Navaian; (Tfn/fax: 0046 31 474751 ; Mobil: + 46 707 85 66 49; E-mail: eucn@eucn.org  eller navaian@telia.com )

 

De vill länka samman EU:s iranier
Rapport från Jönköping Posten 29.07.2002 >>>>>

 

Bildar från Seminarium for å danne EUCN
Seminarium blev avgjort vid hjälp av IKFC,  ABF i Jönköping och ABF Göteborg. I denne Seminarium Semad Farokh_Seresht (Nederland) Manaf Ammari (Norge), Kambiz Behbhani (Tyskland), Khalil Momeni (Danmark) och Davoud Navaian (Sverige) blev valt  i styrelseledamöter  >>>>>

اساسنامه شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا (کانون فرهنگی ايرانيان اروپا)  <<<<<  

گزارش سمينار سه روزه شبکه فرهنگی فرهنگی ايرانيان اروپا  (کانون فرهنگی ايرانيان اروپا)
 بيست و نه تا سی و يك ژوئيه ۲۰۰۲ يون شوپينگ - سوئد   <<<<<