Ungdomsprojekt 8:

”Kunskap för fred och förståelse”