The EU's Cultural Network - Iranians

The EU:s Multicultural Network - Iranians           شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا   

                                                                             

صفحه نخست    |  Länkar  |  Svenska 

 

دفاع از حقوق بشر ، آزادی  و  دمکراسی از اهداف «شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا» است.

 

در باره EUCN

 EUCN در شهرهای مختلف اروپا:

گزارش تصويری از تاسيس EUCN 

فعاليت؛ پروژه

تماس با  EUCN

تماس با وب سايت

IKFC

کانون پژوهش فرهنگ ايران »»» 

 

 

گزارش اعزام جوانان به بروکسل و بازديد از پارلمان اتحاديه اروپا

Studieresa till

EU-parlamentet

 

گزارش  اعزام جوانان به سازمان ملل

Ungdoms resa till FN

 

گزارش اعزام جوانان به استکهلم و بازديد از پارلمان سوئد

Studieresa till

Sveriges Parlamen

 

 

گزارش‌های تصويری

»»»

 

در يوته بوری

چه خبر؟  »»»»

 

 

Ali-Ash.  Darvishian

 

Dr. H. Peyman

&

Said Madani

 

Yeshkevari

 

 

محمدهادى محمدى - مصاحبه با سايت ميراث فرهنى

گزارش حمايت ايرانيان

از آموزش بچه های کار و خيابانی و ...

... »»»»»»

     

 

     گزارش کوتاه از فعاليت  کانون پژوهش در سال 2003  

Dr. S. Irandost

 

Dr. F. Raisdana

 

Moradi_Kermani

 

Parsa & Jazaeri

 

Maryam  Moktari

 

 

Zoherh Ghaeini

 

Konsert för fred

 

Nowrowz

 

   اردوی تابستانی 2004

 1 >>   3 >>  2  >>  4 >>   5 >>   6 >>

       

     اردوی تابستانی 2005

 1»»»   2»»»  3»»» 4»»»   

 

جلسه تاسيس شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا

 

گام ِ ديگري در راستاي ِ شناخت ِ اثري بلندْآوازه از ادب ِ معاصر ِ ايران

يادداشت ويراستار

دكتر ماشاء الله آجوداني، استاد ِ پيشين و پاكْ برداري شده و به غُربت رانده ي ِ دانشگاه ِ اصفهان، در سه دهه ي

اخير يكي از كوشاترين فرهيختگان ِ ايراني ي ِ دور از ميهن بوده است كه كارنامه ي كُنِش ِ فرهنگي و ادبي ي او، فصل ِ درخشاني از تاريخ فرهنگ و ادب ِ مهاجرت ِ ايرانيان ِ اين روزگار را ويژه ي خود كرده است. آجوداني، افزون بر همه ي گفتارها و كتابهاي نشرداده اش در اين سالها، بنيادگذاري و سرپرستي ي نهاد ِ فرهنگي ي بزرگي همچون كتابخانه ي مطالعات ايراني در دل ِ شهر ِ لندن را بر عهده داشته است و دارد كه خودْ، كاري است كارستان. او به راستي نمونه ي تمام عياري است از آنچه خواجه ي شيراز به همگان سفارش كرد:

"از خلافْ آمد ِ عادت بطلب كام كه من/ كسب ِ جمعيّت از آن زلف ِ پريشان كردم."

در ميان ِ كارهاي گوناگون ِ دكتر آجوداني، دو كتاب ِ مشروطه ي ايراني و پيشْ زمينه هاي ِ نظريّه ي ولايت فقيه و يا مرگ يا تجدّد، سختّ چشمْ گير، اموزنده و تأثيرگذارست. او اكنون كتاب تازه اش با عنوان ِ هدايت، بوف ِ كور و ناسيوناليسم را در لندن نشرداده و به دوستداران فرهنگ و ادب ايراني عرضه داشته است.
بررسي و نقد ِ كارشناختي ي اين كار ِ تازه ي او، مجالي ديگر مي خواهد و اكنون تنها با شادباش و دست مريزاد گفتن بدو، آگاهي نامه ي ِ چاپخش ِ كتاب و نيز فراخوان به گردهمايي ي ويژه ي سخنراني ي او به مناسبت نشر همين كتاب را كه او با لطف به اين نگارنده، از لندن بدين دفتر فرستاده است، به منظور ِ آگاهي ي خوانندگان اين صفحه، در پي مي آورم


انتشارات فصل کتاب منتشرکرده است:

هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم

نوشته ي:
ماشاءالله آجودانی
(در 200 صفحه)
بها: 10 پوند (با هزینه پست در اروپا 12 پوند و در آمریکا و جاهای دیگر 15 پوند)

کتاب با سه پیوست: «درباره ساختار توپ مرواری» «فشرده داستان توپ»و «بخش‌هایی از صد خطابه میرزا آقاخان کرمانی» و در دو فصل با عنوان‌های: «تجدّد و ناسیونالیسم» و «جهان نوشته‌ها» ودر شش بخش با عنوان‌های: «از باغ تا متن ادبی»، «هدایت و ناسیونالیسم»، «جمال‌زاده و هدایت»، «داستان‌هاونمایشنامه‌ها»، «ساختار بوف کور و ناسیونالیسم» و «در برزخ بوف کور»

منتشر شد.

هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم نقد و بازخوانی متفاوتی است از بوف کور و دیگر نوشته‌های هدایت در متن تاریخ و فرهنگ عصر تجدّد. «ناسیونالیسم» به عنوان یکی از مهم‌ترین مضمون‌های نوشته‌های هدایت، بحث محوری ِ کتاب است.

افراد و سازمانها می‌توانند با پرداخت بهای کتاب با هزینه پست در انگلستان با چک

(Money Order) و در سایر کشورها به صورت حواله بانکی

به نام:

FASL-E-KETAB PUBLICATIONS

و ارسال آن به نشانی زیر، کتاب را خریداری کنند.

نشانی ي فصل کتاب:
FASL-E-KETAB PUBLICATIONS
P.O.BOX 14149
LONDON W13 9ZU
E-mail: fasleketab@yahoo.co.uk

از همه کتابفروشی‌ها و نهادهای فرهنگی سفارش پذیرفته می‌‌شود.

درآمد حاصل از فروش این کتاب، صرف هزینه چاپ و نشر کتابهای تحقیقی دیگری در زمینه تاریخ و ادبیات ایران خواهد شد.

 

 

ک نکته درباره: «هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم»
 

جلال ستاری
 
کتاب اندیشمندانه و زیبای ماشاءالله آجودانی را درباره‍ی هدایتِ بوف کور و ناسیونالیسم که به نثری پاکیزه و آراسته نگاشته‌اند و از سر لطف به این بنده مرحمت کرده‌اند، خواندم و لذت بردم و بی‌مبالغه بگویم استوارترین و روشنگرترین و باوریده‌ترین تفسیری است که تا کنون در این باب خوانده‌ام ...

 

کتاب اندیشمندانه و زیبای ماشاءالله آجودانی را درباره‍ی هدایتِ بوف کور و ناسیونالیسم که به نثری پاکیزه و آراسته نگاشته‌اند و از سر لطف به این بنده مرحمت کرده‌اند، خواندم و لذت بردم و بی‌مبالغه بگویم استوارترین و روشنگرترین و باوریده‌ترین تفسیری است که تا کنون در این باب خوانده‌ام. به قول معروف (که امروزه در اینجا سخت رایج است و روا و ناروا به زبان می‌آید) دستشان درد نکند. تنها نکته‌ای که به ذهنم ـ پیگیر مسائل مربوط به مقوله‍ی اسطوره‌شناسی ـ می‌رسد و شاید هم از جمله کج‌تابی‌های دلمشغولی‌ای سماجت‌آمیز است و با اینهمه دوست دارم آن را با نویسنده در میان بگذارم این است که ساختار «دوبنی»، «دوپاره‌ای» بوف کور و به طور کلی اندیشه‍ی صادق هدایت، بی‌گمان همانگونه که به روشنی توضیح داده‌اند و ثابت کرده‌اند، بر اساس مفهوم دو بنی سیاسی و تاریخی از زمان در دوران تجدد، شکل گرفته و سامان یافته است و بنابراین تاریخی است، امّا علاوه بر آن به گمانم، ساختاری است که ریشه در دوپارگی خیر و شّر و نیک و بد و اهورایی و اهریمنی و ستیز و آویز میان نور و ظلمت (ص ۴٨، ص ۱۰۵ کتاب) دارد که اگر به خطا نروم، مهمترین و ماندگارترین آموزه یا عنصر دوام‌پذیر میراث فرهنگی ایران است و بنابراین به زمینه‍ی تاریخی و فرهنگی‌ای که صادق هدایت در بسترش بالیده و بوف کور از آن تأثیر پذیرفته است، منحصر و محدود نمی‌شود و بدین اعتبار، ساختاری فراتاریخی یعنی اسطوره‌ای هم هست. نمونه‌های تعبیر واقعه‌ای تاریخی بر پایه و مبنای باوری اسطوره‌ای که هنوز ادامه دارد، در فرهنگ ایران و غرب، کم نیست و همین پشتوانه‍ی اسطوره‌ای است که همواره موجب می‌شود تا واقعه‌ای سترگ یا شخصیتی بزرگ که کاری کارستان کرده است، رنگ و نگار و صبغه‌ای ابرواقعی بیابد و در نتیجه (دست کم مدت زمانی) تفکر در سایه افتد (اسطوره حکم می‌کند، استدلال نمی‌کند)، زیرا بر اثر شیفتگی به اسطوره، بی‌آنکه هشیار و آگاه باشیم، دیگر خود نمی‌اندیشیم بلکه اسطوره برای ما و به جای ما می‌اندیشد. غرض البته اسطوره‌زدایی و اسطوره‌پیرایی نیست که کاری ناشدنی است و البته اسطوره‌هایی هم سراغ داریم که نمی‌میرند ولی در هر دوره و زمانه، به گونه‌ای نو تفسیر می‌شوند و برای آنکه نمونه‌ای آشنا از فرهنگ غرب بیاورم، اسطوره‍ی پرومته و اسطوره‍ی آنتیگون را مثال می‌زنم که مکتب‌سازانی چون فروید و مارکس شیفته‍ی نخستین اسطوره بودند و هگل اذعان داشت که از اسطوره‍ی دوم بسیار آموخته است. در فرهنگ باستانی ما نیز اسطوره‍ی قیام فریدون و کاوه‍ی آهنگر بر ضحاک (اژی‌دهاک)، الگوساز یا اسطوره‍ی پیش نمون شده است و از همین اشاره مختصر پیداست که تفکر و تعقل در باب اسطوره کاری است که ضرورت تام و تمام دارد نه اسطوره‌زدایی که به احتمال ناممکن است.
حال به اعتقاد من کار ارزشمندی که آجودانی در این کتاب کرده است، واقعیت تاریخی یافتن اسطوره‌ای دیرپا را در رمانی که بسته و پیوسته به زمانی تاریخی است، باز نموده است و این همان تعقل و تفکری است که منظور نظر این بنده است.

جلال ستاری
نوروز ۱٣٨۶

برگرفته از:

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۴ ارديبهشت ۱٣٨۶ -  ۴ می ۲۰۰۷

 


 

به پيشباز ِ يكصدسالگي ي ِ جنبش و خيزش ِ آزادي خواهي ي ايرانيان

 
يادداشت ويراستار
در آستانه ي يكصد سالگي ِ جنبش و خيزش ِ پيشگامان و جانبازان ِ راه ِ آزادي ي ِ ايران، از چندي پيش، آگاهان و صاحب نظران به نشر ِ گفتارها، گفت و شنودها و كتابهاي گوناگون دست زده اند. امروز نيز بخش ِ يكم از رشته گفت و شنودهاي ِ امير ِ آرمين با استاد دكتر ماشاءالله آجوداني، پژوهنده ي ِ ارجمند و ژرفاكاو ِ تاريخ ِ اين رويداد ِ بزرگ و نويسنده ي ِ كتابهاي بسيار آموزنده و رهنمون ِ مشروطه ي ايراني و پيش زمينه ي نظريّه ي ولايت فقيه، یا مرگ یا تجدد و ایران، ناسیونالیسم و تجدد، در تارنماي ِ خبري ي ِ راديو فردا نشريافته است كه متن ِ آن را در پي مي آورم.


مشروطیت و مبارزه ای صد ساله:

مصاحبه با ماشاءالله آجودانی
 
چهاردهم مرداد همزمان است با یکصدمین سالگرد امضای فرمان مشروطیّت از سوی مظفرالدین شاه قاجار و نقطه چرخشی بر انقلاب دوران ساز سال 1285 ایران. در آن انقلاب پدران مشروطه خواه توانستند حاکمیت ملی را جایگزین استبدادهای سلطنتی و دینی کنند و مجلس شورای ملی را به عنوان مظهر این حاکمیت برپا دارند. دکتر ماشاءلله آجودانی مورخ مشروطیت در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: از مردم ایران به عنوان رعایا یاد می کردند و مردم فاقد هرگونه حقوق سیاسی اجتماعی بوده و به همین علت مفهوم ملت به معنای جدید وجود نداشت و مردم در حکم رعیت شاه بودند و درواقع با نهضت مشروطیت است که رعیت به ملت تبدیل می شود و از آزادی در ابعاد مختلف سخن به میان می آید. با آن که پس از گذشت صد سال ما بسیار دستاوردهای عملی داشتیم، امروز می بینیم با ایجاد حکومت جمهوری اسلامی، تمام این دستاوردها به طور جدی زیر ضربه قرار گرفت، یعنی مشروطیت ایران خاری در چشم نظام جمهوری اسلامی است و علت این بود که دستاوردهای مشروطیت تناقضات جدی خودش راهم با خود همراه داشت. امير آرمين
(rm) صدا (wma) صدا [ 6:45 mins ]

 
امیر آرمین (رادیو فردا): 14 مرداد همزمان است با صدمین سال امضای فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه قاجار و نقطه چرخشی بر انقلاب دورانساز سال 1285 ایران. درآن انقلاب پدران مشروطه خواه توانستند حاکمیت ملی را جایگزین استبدادها ی سلطنتی و دینی کنند و مجلس شورای ملی رابه عنوان مظهر این حاکمیت برپا دارند. و بعد هم دادگستری را بنا کنند با قوانین عرفی که جا ی قانون شریعت و قضاوت حاکمان شرع را بگیرد. هفتاد و اندی سال پس ازآن رویداد، انقلاب دیگری به وقوع پیوست و حاکمیت روحانی را جایگزین حاکمیت ملی ساخت و بار دیگر حاکمان شرع را بر مسند قضاوت نشاند و قانون شریعت جایگزین قانون عرفی ای که 70 سال کار کرده بود.
رادیو فردا در رشته مصاحبه هایی با دکتر ماشاءالله آجودانی مورخ مشروطیت جنبه های گوناگون انقلاب مشروطیت را مورد بحث قرار می دهد. ماشاءاله آجودانی متولد آمل، از دانشگاه تهران دکترای زبان وادبیات فارسی دریافت کرده است.7 سال عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و مربی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی آن دانشگاه بود. در بهمن 1365 به لندن رفت با منوچهر محجوبی مجله فصل کتاب را در سيزده شماره منتشر کرد.
نخستین کتاب او «مشروطه ایرانی و پیش زمینه ها ی نظریه ولایت فقیه» در نقد و بررسی تاریخ مشروطه و تاریخ نگاری آن دوره در 650 صفحه در سال 1376در لندن منتشر شد و تا کنون بیش از شش بار در ایران نیز به چاپ رسیده و یکی از بهترین آثار تحقیقی در تاریخ مشروطیت است. «یا مرگ یا تجدد» دومین کتاب او در سال 1381 در لندن منتشر شدو اکنون چاپ سوم آن منتشر شده است. «ایران، ناسیونالیسم و تجدد» سومین کتاب دکتر آجودانی در آستانه انتشار است.
ماشاءاله آجودانی: از مردم ایران به عنوان رعایا یاد می کردند و مردم فاقد هرگونه حقوق سیاسی اجتماعی بوده و به همین علت مفهوم ملت به معنای جدید وجود نداشت و مردم در حکم رعیت شاه بودند و درواقع با نهضت مشروطیت است که رعیت به ملت تبدیل می شود و از آزادی در ابعاد مختلف سخن به میان می آید. با آن که پس از گذشت صد سال ما بسیار دستاوردهای عملی داشتیم، امروز می بینیم با ایجاد حکومت جمهوری اسلامی، تمام این دستاوردها به طور جدی زیر ضربه قرار گرفت، یعنی مشروطیت ایران خاری در چشم نظام جمهوری اسلامی است.
علت این بود که دستاوردهای مشروطیت تناقضات جدی خودش راهم با خود همراه داشت و همین است که ما امروز می بینیم سرانجام این مفاهیم نتوانستند در ایران نهادینه شوند، مستمر شوند و مشارکت مردم در زندگی سیاسی و اجتماعیشان جا بیفتد. در نتیجه در یک برزخی که البته شرایط دیگری بود و ما یک موقعیت بحرانی دیگری داشتیم و این جمله را من بارها تکرار کردم که «ما ملت تاریخی هستیم، اما حافظه تاریخی نداریم». و چون حافظه تاریخی نداشتیم، بخصوص در همین دوره پهلوی و نمی دانستیم که در مشروطیت چه خبر بود، نقش روحانیون را نمی دانستیم، به زودی فراموش کردیم، آن وقت سراسیمه خودمان را در چاهی انداختیم که به این آسانی ها امکان ندارد که از این گرداب و چاه نجات پیدا کنیم

 

شبکه فرهنگي ايرانيان اتحاديه اروپا، ( EUCN نهادی است غير انتفاعی و متشكل  از انجمن ها و كانونهای باورمند به دمکراسی، آزادی و منشور جهانی حقوق بشر ؛  كه در زمينه های فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشر در كشورهای اتحاديه اروپا فعاليت دارند.  اولين نشست EUCN در تابستان 2001 برگزار شد. و  اساسنامه و اهداف آن پس از يک سال گفتگو و تبادل نظر ؛  در نشست عمومی  تاريخ 29 تا 31 ژوئيه 2002 در يون شوپينگ - سوئد؛با شرکت نمايندگان تعداد زيادی از انجمن های ايرانی از کشورهای:  آلمان؛ اطريش؛ ايتاليا؛ انگلستان؛ دانمارک؛ سوئد؛ نروژ ؛ هلند و ... ؛ بررسی و تصويب شده است.  از جمله اهداف   EUCN - شناخت و دستيابی به علايق و نقطه نظرهای مشترک ؛ تبادل تجربه، اطلاعات و دانش  و گسترش همکاری بين انجمن های فعال در کشورهای  اتحادیه اروپا و دفاع از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی  می باشد

Copyright © 2003 IKFC. - All rights reserverad. Contact:IKFC

 | Länkar|Svenska تابلو اعلانات|  گفتگو | بايگانی| پيوندها |صفحه نخست