IKFC, Iranska Kulturforsknings Center
Hem | Anslagstavla | Bra att veta |

The Hjällbo's Cultural Network

Om IKFC

Aktivitet / Projekt

Anslagstavla / På gång

Protokoll / Stadgar

Musik / Bilder

Länkar

KontaktIKFC:s årsmöte, 2004 02 07

IKFC:s styrelse, 2004 02 08

IKFC:s stadgar

Styrelseprotokoll
2003-02-23
nr. 1
Förkortad översättning av protokoll fört vid IKFC;s styrelsemöte söndagen den 23 feb. 2003 Kl. 17.00 i Hjällbogärdet 4 i Eriksbo.

Närvarande: 

Nasir Karimzadeh, Mahboubeh Salehi, Rakhshi Badvestani, 
Ebrahim Mohammadzadeh, Davoud Navaian; Asieh Raesi; Fatmeh Mohammadi; Gholam Baygan, Mahmoud Abdi och Afshin Sefari, 
Ali Afzali och Hassan Ghajavand, 


§ 1 Nasir Karimzadeh förklarade mötet öppnat.
§ 2 Dagordningen lästes upp och godkändes.
§ 3 Val av mötesfunktionärer; 


beslut: att Nasir Karimzadeh utses till 
mötets ordförande.
att M. Abdi utses till mötets 
sekreterare.


§ 4 Firmatecknare;

beslut att utse Nasir Karimzadeh, 540823, 
som ordförande, Davoud Navaian, 461219, som vice ordförande och Mahboubeh Salehi, 520712 som kassör.

De utsågs till firmatecknare var för sig.
§ 5 IKFC:s verksamhetsplan 2003 och ekonomi diskuterades och beslutade att
IKFC skall i samarbete med ABF och FiA utveckla sina aktiviteter. Angående med det här önskemål valde en arbetsgrupp för att satsa på IKFC:s arbetsplaner för 2003.
§ 6 Nästa möte; ska ske 2003-03-09, kl.15.00 i Hjällbogärdet 4.
§ 7 Mötet avslutades kl.20,00.

Mötesordförande Mötessekreterare

Nasir Karimzadeh                                   M. Abdi