The EU's Cultural Network - Iranians

The EU's Cultural Network - Iranians

 شبكه فرهنگی ايرانيان - اتحاديه اروپا

   France  Danmark  Norway  Germany  England  Netherland    Be  Finland  Es  Italian  Greek  Austrian  Iran

Bra att veta| Links-s|Svensk تابلو اعلانات|  گفتگو | بايگانی| پيوندها |صفحه نخست

در باره كانون

 

فعاليتها و پروژه ها

 اتحاديه اروپا

سازمان ملل

حقوق بشر

سياستهای پناهندگی

اسناد

تماس با EUCN

تماس با پايگاه

 

اردوی تابستانی 2004

 

کانون پژوهش

فرهنگ ايران

 

ما هم ميخواهيم در آينده اتحاديه اروپا سهيم باشيم

گزارش کوتاه ازسمينار برگزار شده در تاريخ  28- 31 ژوئن  2002:

 

از تاريخ 28-31 جولای 2002 سميناری باهدف بررسی نام ، ارگان هماهنگی , اهداف , برنامه , طرح های آتی آن و نيز انتخاب هيئت رئيسه برگزار شد.

اين سمينار برای شرکت کنندگان در واقع اين فرصت و امکان را به وجود آورد تا با نظرات و تجربيات يکديگر آشناشده و به يکديگر درجهت ارتقاء نظرات خود کمک کنند. سمينار همچنين اين امکان را به وجود آورد تا اهداف و نظرات مشترک را شناخته و تعريف کنند.  34 نماينده از کشورهای مختلف عضو اتحاديه اروپا از جمله بريتانِای کبير, هلند, آلمان , فرانسه , نروژ, دانمارک , اطرِِیش , بلژِیک , ایتالِيا, اسپانيا و سوئد دراین کنفرانس شرکت کردند.

 

رئوس کنفرانس :

 

- کنفرانس باخوش آمدگوئی آقای لارش اینگمارسون (شهردار يون شو پينگ) آغاز به کارکرد.

 

- خانم اینگا بریت یوهانسون (سخنگوی مدرسه عالی مردمی آنگرد) در مورد نقش مدرسه عالی مردم در یک جامعه دمکراتيک سخنرانی کردند. ایشان یکی ازنمونه های برجسته فعالین جنبش مردمی هستند. او از کلفتی درخانه ها شروع کرد و سپس در کارخانه اتومبيل سازی ولوو استخدام شد. اینگا همزمان درمدرسه عالی مردم به تحصيلات خود ادامه داد و بالاخره 16 سال پيش به عضویت پارلمان سوئد انتخاب شد. درسال های اخير ایشان به عنوان نماینده کشورسوئد درپارلمان اروپا انجام وظيفه می کند.

 

- سخنران بعدی آقای آرنه هاسل گرن (عضو هيئت اجرايی آ- ب - اف) بود، که سخنرانی ایشان درمورد 100 سال مبارزه سوئدی ها برای یک سوئد دمکراتيک بود.

آرنه پس از پايان تحصيلات خود در رشته مهندسی و سپس اخذ دکترا در رشته فيزيک به عنوان معاون رئيس دانشگاه مشغول به کارشد. پس از مدتی بخاطر علاقمندی که به طبقه کارگر داشت , خود نيز از این طبقه بر خاسته بود, به آ- ب- اف برگشت و در آنجا مشغول به فعاليت شد.  او درپاسخ به این سئوال که چرابرگشت چنین پاسخ داد:

" من دور کاملی را طی کردم از طبقه کارگر برخاستم و به طبقه کارگر و امر طبقه کارگر باز گشتم ."

 

- آقای رضا طالبی طی سخنرانی کوتاهی به معرفی خود و آ ب اف پرداخت و در پایان در مورد مرکز بین المللی اولف پالمه سخنرانی کرد.

 

- آقای پتر لوند وال  نماینده حزب محيط زیست درمورد سياست همگرائی مهاجرین در اتحاديه اروپا سخنرانی کرد که برای حاضرین بسیار شنيدنی بود.

 

نام، ساختار، اهداف و برنامه :

 

شرکت کنندگان توافق کردندکه نام سازمان به نام شبکه فرهنگی اتحادیه اروپا ایرانيان ناميده شود. همچنين اساسنامه هيئت مديره و مسئولين گروه کار آن نيز انتخاب شدند. از هر کشور نيز يک نماينده بعنوان رابط انتخاب گرديد .شرکت کنندگان پس از بحث وتبادل نظر درنکات زير به توافق رسيدند.

1- همکاری مستمر بين انجمن های عضو درسطح اتحاديه اروپا.

2- تلاش درجهت درک و همبستگی مشترک دربين مردم .

3- فعايت درعرصه های فرهنگی و مقابله با نيروهای ضددمکراتيک .

4- گسترش فعاليت های فرهنگی درجهت ايجاد فضائی که منجر به درک متقابل بین فرهنگ های مختلف بشود.

5- تلاش درجهت کمک به جوانان و ساير لايه های اجتماعي برای دستيابی به همگرائی بيشتر.

6- مباره برعليه راسيسم , خشونت , موادمخدر و اعتياد .

7- گسترش فعاليت هائی در رابطه  با برابری حقوق زن و مرد , جنسی , حقوق بهتر کودکان و حقوق بشر.

8- سازماندهی سمينارها , نمايشگاه, مسافرت , اردو و گردش های علمی -جمعی.

9- ایجاد کانون تماس جهت گسترش دانش درمورد اتحاديه اروپا و قوانين آن و امکاناتی که شهروندان خارجی تبار مقيم اين کشورها می توانند داشته باشند. حمایت از آن دسته اقداماتی که سمت وسوی دفاع از مهاجرين , امکانات آنها دارد, و نيز تبادل تجارب بين انجمن های عضو و انتقال اين تجارب به اتحاديه اروپا.

  

بودجه سمينار از طريق نهادها و  افراد زير تامين شد:

1- شهرداری شهر اوروبورو 10000 کرون.

2-اتحادیه آموزش کارگران شهر گوتنبرگ 7000 کرون.

3- کانون پژوهش فرهنگ ايران شهرگوتنبرگ سوئد 3750 کرون.

4-انجمن های شرکت کننده 600 کرون برای هرشرکت کننده.

هزينه رفت و آمد شرکت کنندگان توسط خود آنان پرداخت شد.

سمينار در تاريخ 31 ژوئن به کار خود با موفقيت پايان داد. جادارد که بدينوسيله از تمام کسانی که صميمانه و بدون هيچگونه چشم داشتی , به ويژه آنان که با کمک های اقتصادی خود ما را در برگزاری اين سمينار ياری کردند, صميمانه تشکر کنيم .

با بهترين آرزوها

 

داود نوائيان

مسئول پروژه ی سمينار.