The EU's Cultural Network - Iranians The EU's Cultural Network - Iranians
   France  Danmark  Norway  Germany  England  Netherland    Be  Finland  Es  Italian  Greek  Austrian  Iran

|Svenska تابلو اعلانات|  گفتگو | بايگانی| پيوندها |صفحه نخست

Anslagstavla  |  Bra att veta  |  Dialog  |   Arkiv  |  Länkar |   پيوندها   |  فارسی  |   Hem

در باره EUCN

 

فعاليتها و پروژه ها

 اتحاديه اروپا

سازمان ملل

حقوق بشر

سياستهای پناهندگی

اسناد

تماس با EUCN

تماس با وب سايت

 

 

 

 

کانون پژوهش

فرهنگ ايران

پيروزى محافظه كاران در انتخابات پارلمان اروپا
درس عبرتى براى دولتهاى حاكم

• قويترين فراكسيون در پارلمان آتى اتحاديه اروپا، جناح محافظه كار خواهد بود، البته يك گروه ديگر نيز در اين انتخابات موفق شد آرا فراوانى كسب كند و جالب توجه اينكه گروه مزبور از مخالفان اروپا تشكيل شده است
• در كشورهاى بزرگ عضو اتحاديه اروپا، يعنى آلمان، فرانسه، بريتانيا و ايتاليا، احزاب تشكيل دهنده دولت، متحمل شكست سنگينى شدندسه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۳ – ۱۵ ژوئن ۲۰۰۴

صدای آلمان: شهروندان بيست و پنج كشور عضو اتحاديه اروپا در طى

 روزهاى گذشته، براى شركت در انتخابات پارلمانى اروپا و

برگزيدن نمايندگان كشورشان براى پارلمان اين اتحاديه به

پاى صندوقهاى راى رفتند. شهروندان اكثر كشورها اين انتخابات

 را فرصتى مناسب ديدند تا به دولتهاى حاكم درس عبرت دهند.
قويترين فراكسيون در پارلمان آتى اتحاديه اروپا، جناح محافظه كار خواهد بود، البته يك گروه ديگر نيز در اين انتخابات موفق شد آرا فراوانى كسب كند و جالب توجه اينكه گروه مزبور از مخالفان اروپا تشكيل شده است.
در تقريبا تمامى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، مردم از انتخابات پارلمانى اروپا استفاده كردند تا به دولتهاى حاكم در كشورشان درس عبرت دهند. به جز در يونان و اسپانيا كه به تازگى شاهد برگزارى انتخابات سراسرى و تغيير دولت در پى اين انتخابات بودند، در ديگر كشورها، راى دهندگان با راى خود، انتقادشان را به مسائل گوناگون ابراز داشتند. از مسئله جنگ عراق در بريتانيا گرفته تا اصلاحات اجتماعى در آلمان. به ويژه در كشورهاى بزرگ عضو اتحاديه اروپا، يعنى آلمان، فرانسه، بريتانيا و ايتاليا، احزاب تشكيل دهنده دولت، متحمل شكست سنگينى شدند.
رئيس پارلمان اروپا،
Pat Cox پس از انتخابات متذكر شد كه اين گونه درسهاى عبرت سودى به حال اروپا نخواهد داشت. وى افزود: “ما بايد راهى پيدا كنيم تا خود اروپا و مسائل مربوط به آن، به موضوع انتخابات اروپا بدل شود. من يك سال است كه اين موضوع را گوشزد ميكنم و نتايج انتخابات نيز نشان ميدهد كه حق با من است.”
طبق نتايج بدست آمده، نيروهاى محافظه كار كه از سال ۱۹۹۹ تا كنون، قدرتمندترين فراكسيون پارلمان اروپا را تشكيل ميدهند، اينبار هم پيروز ميدان را ترك كرده و ۲۶۹ كرسى پارلمان را بدست آورده اند. احزاب سوسياليست اروپا با كسب ۱۹۹ كرسى، دومين فراكسيون قدرتمند در پارلمان هستند.
احزاب ليبرال و سبزها نيز به ترتيب در رده هاى سوم و چهارم قرار گرفته اند. بدين ترتيب هيچ يك از فراكسيونها، از اكثريت مطلق برخوردار نيست. از اين رو
Gerd Pöttering، رئيس فراكسيون محافظه كار شب گذشته، احزاب گوناگون را به ادامه همكارى فراخواند و گفت: “نكته حائز اهميت در حال حاضر اين است كه فراكسيونهائى كه قصد كمك به پيشرفت اروپا را دارند، اين كار را با قاطعيت انجام دهند و ما به خاطر آينده اروپا، به توافق نظرهايمان توجه و تكيه كنيم.”
در كشورهاى لهستان، جمهورى چك، دانمارك، سوئد و اتريش، مخالفان و منتقدان اروپا، به پيروزى دست يافتند. در بريتانيا، حزب استقلال اين كشور كه خواهان خروج بريتانيا از اتحاديه اروپاست، ۱۸ درصد آرا را كسب كرد. مخالفان اروپا و ديگر گروه هاى راست اكنون ميتوانند، فراكسيونى خاص خود در پارلمان اروپا تشكيل داده و ميان جناح محافظه كار، شكاف پديد آورند.
رئيس پارلمان اروپا
Pat Cox ، دلسردى خود را از قدرتگيرى مخالفان و منتقدان اروپا ابراز داشت، اما درعين حال خاطرنشان ساخت: “من فكر ميكنم كه شمار نمايندگان گروه مخالفان و منتقدان در پارلمان اروپا ۴۰ تا ۶۶ نفر باشد. بدين ترتيب يك دوازدهم كرسيهاى پارلمان در دست آنان خواهد بود. و اين بدين معنى است كه يازده دوازدهم نمايندگان خواهان اروپائى متحد و يكپارچه هستند و ما با آنان همكارى خواهيم كرد.”
البته تركيب دقيق فراكسيونها كه نمايندگان احزاب ملى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در آن حضور خواهند داشت، در طى هفته هاى آينده تعيين و مشخص خواهند شد. مقايسه پارلمان آتى با پارلمان گذشته بسيار دشوار است، چرا كه با توجه به پيوستن اعضاى جديد به اتحاديه اروپا، شمار كرسيهاى پارلمان نيز از ۶۲۶ كرسى به ۷۳۲ كرسى افزايش يافته است.
ناگفته نماند كه ميزان شركت مردم در انتخابات نيز در مقايسه با سال ۱۹۹۹، تنزل يافته و بطور متوسط ۴۴ مميز ۶ دهم درصد از واجدين شرايط راى در ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا، آراى خود را به صندوقها ريختند. اين در حاليست كه ميزان شركت مردم در نخستين انتخابات پارلمان اروپا در سال ۱۹۷۹، بر ۶۳ درصد بالغ ميشده است.
جالب توجه اينكه، مردم كشورهاى تازه وارد به اتحاديه اروپا، بيش از همه، از خود بى اعتنائى و بى علاقگى نشان داده اند. براى نمونه، تنها ۱۵ مميز ۴ دهم درصد از مردم لهستان در انتخابات شركت جستند.

ما هم ميخواهيم در آينده اتحاديه اروپا سهيم باشيم

      

شبکه فرهنگي ايرانيان اتحاديه اروپا، ( EUCN-I نهادی است غير انتفاعی و متشكل است  از انجمن ها و كانونهای باورمند به دمکراسی، آزادی و منشور جهانی حقوق بشر ؛  كه در زمينه های فرهنگی ، اجتماعی و پناهندگی  در كشورهای اتحاديه اروپا فعاليت دارند.

از جمله اهداف   EUCN-I :  - شناخت و دستيابی به علايق و نقطه نظرها مشترک ؛ تبادل تجربه، اطلاعات و دانش  و گسترش همکاری بين انجمن های فعال در کشورهای  اتحادیه اروپا  می باشد.

انجمن های عضو  EUCN  می توانند در زير وب – سايت EUCN   يک  وب – سايت  ويژه انجمن خود و نيز آدرس پست الکترونیکی  شخصی  داشته باشند. هرانجمن با نام شخصی و کد  مخصوص  میتواند  به وب -  سایت اش مراجعه  کرده و  مطالب آنرا تغيير داده و يا فعاليت های انجمن شان را درآن درج نمايد.

 برای دريافت اطلاعات بيشتر می توانيد از طریق آدرس الکترونيکی  ikfc@eucn.org   و يا شماره موبيل 0046707856649  با ما تماس بگيرید!

Copyright © 2003 IKFC. - All rights reserverad.
Contact IKFC