IKFC, Iranska Kulturforsknings Center

کانون پژوهش فرهنگ ايران -   گوتنبرگ؛ سوئد    

|Hem | Anslagstavla | Bra att veta |Länkar | فارسي  | پيوندها  |

Om  IKFC

Projekt

Anslagstavla

Aktivitet

Musik

Bilder

Länkar

EU
FN
Mänskliga rättigheter
Flyktnings politisk
Kontakt

The EU's Cultural Network - Iranians

The Hjällbo's Cultural Network

 

 

 

Stödkommittén för jordbävningsdrabbade

 i Bam

 

 

EU-kommisionen

European Commission, 200 rue de la Loi, 1049 Bryssel, Belgien
Tel. (2) 299 11 11
Fax; (2) 295 01 38
www.europa.eu.int

Europaparlamentet

European Parliament, Centre Européen, Plateau de Kirchberg, 2929 Luxemburg
Tel: 4300 1
Fax: 4300 7009
www.europarl.eu.int

EG-domstolen

Court of Justice, 2925 Luxemburg
Tel: 4303 1
Fax: 4303 2600
www.curia.eu.int

Europeiska kommissinens representation i Sverige:

Kommissionen är den institution som driver EU-arbetet framåt genom  att ta initiativ till ny lagstiftning. Den förvaltar även budgeten och vakar  över att medlemsländerna följer EU:s fördrag och andra gemensamma regler.
Box 7323, 103 90 Stockholm
Tel: 08 - 562 444 11
Fax: 08 - 562 444 12
www.eukomm.se

Europaparlamentets informationskontor i Sverige:
Nybrogatan 11, 114 39 Stockholm

Tel: 08 - 562 444 55 
Fax: 08 - 562 44 99
www.europarl.se

Euro Info Centre

Euro Info Centre (EIC) är ett nätverk för rådgivning och information för små och  medelstora företag som vill verka på europamarknaden. Nätverket består av  cirka 260 EIC-kontor i Europa, varav ett tiotal i Sverige 

Tel: 020-93 10 10 
www.euroinfo.se 

Information och dokumentation 

Representationens dokumentationsavdelning har en upplysnings- och  dokumentservice som främst gäller kommissionen och dess verksamhet. 

Tel: 08-562 444 00
Fax 08-562 444 15

EU 2004-kommittén:

Att få igång en folklig debatt om EU:s framtid. Det är det uppdrag  EU 2004-kommittén har fått av regeringen.

Frågor som kan förändra framtiden EU står inför en förändring. Antalet medlemsländer kommer snart 
att öka från femton till tjugofem vilket ställer helt nya krav på unionen. 
Nya tider med nya frågor gör att det finns anledning att fundera över  hur EU fungerar idag och hur EU ska fungera imorgon.

Telefon: 08-405 10 00 (växel)
Fax: 08-405 43 80
E-post: eu2004@primeminister.ministry.se 
Postadress:
EU 2004-kommittén
103 33 Stockholm 
Besöksadress:
Regeringsgatan 30-32 
www.eu2004.se
Hem | Anslagstavla | Bra att veta |

Copyright © 2003 IKFC. - All rights reserved.
Contact IKFC