The EU's Cultural Network - Iranians The EU:s multicultural Network - Iranians         شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا 
                                                                             

Anslagstavla  |  Bra att veta  |  Dialog  |   Arkiv  |  Länkar |   پيوندها   |  فارسی  |   Hem

 

IKFC;

(Iranska Kulturforskningens Center)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vi skall också delta och påverka EU's framtid"

" EUCN " är skapat med syfte att:

*  Utveckla samarbete mellan olika iranska föreningar som är aktiva i EU-länder.

*  Möjliggöra så att föreningarna kan presentera sig och sina aktiviteter.

*  Öka medvetande och delaktighet i de olika föreningarnas aktiviteter

*  Visa på och hitta gemensamma  intressen och frågor.

*  Byta erfarenheter och kunskaper om  samhället, EU och försöka att förstå varandras erfarenheter och upplevelser

Bidrag: kommunala, regionala, statliga och EU

Stipendier: längst ner på sida har vi länkar till olika organisationer som delar ut stipendier. Vi har hittat mycket av denna information på Kulturnät Sveriges hemsida www.kulturnat.se.

 

KOMMUNALA PENGAR

Göteborg
Projektstöd 2 gånger /år: Ansökan senast den 15 mars och 15 sept. till Kulturförvaltningen
Kontaktperson Kerstin Holmqvist  tel: 031 – 611170 eller Kerste Broberg tel 031-61 50 23.

Hemsida: www.kultur.goteborg.se/kulturstöd/

E-post: kulturstod@kultur.goteborg.sewww.kultur.goteborg.se

 

Ungdomssatsningen
För dig som är 16-20 år. Ungdomssatsningen finns för att du skall få den hjälp du behöver ha för att genomföra din idé. Kontaktperson: Bo Albrektsson 031-611834
www.ioff.goteborg.se


Skövde
Kulturstöd / föreningsbidrag
Till ordinarie verksamhet senast 15 juni, till projekt senast 2 mån. före projektstart.
Kontaktperson: Anita Marberg 0500-498065
www.skovde.se

 

Borås
Föreningsbidrag / Kulturstöd
Ansöknan senast 1 okt. till Kulturnämnden, projektbidrag löpande under året.
Kontaktperson Annika Sigfridsson 033-357676
www.boras.se

 

Trollhättan
Föreningsstöd/Kulturstöd
Sökes 31 maj men kan även sökas senare.
Kontaktperson: Peter Jacobsson tel: 0520-497876
www.trollhattan.se

 

REGIONALA PENGAR

Västra Götalandsregionen
Ger projektstöd 2 gånger/år: 15 mars och 15 sept.

Musik, mångkultur och föreningsstöd -  Ann-Charlott Eklund  073-8010142
Teater och dans – Lars Lundgren 0703 - 49 21 70
Bild, form, film – Ylva Gustavsson  0709-747122
Barn- och ungdomskultur, litteratur och bibliotek – Eira Högforsen  0709 - 50 41 33
Bibliotek och museer – Tomas Olsson 0703 - 983257

Kultursekretariatet 0522-670800
www.vgregion.se under kultur

 

NATIONELLA PENGAR

Kulturrådet
Mångkulturella frågor prioriteras

Mångkultur
Löpande ansökan.
Lee Bärlund 08-51926426
Lee.barlund@kulturradet.se

 

Fria teatergrupper, dansgrupper & koreografer 1 juni och 1 feb.

Teater
Kontaktperson:  Renate Axelsson 08-51926434

Dans
Kontaktperson: Mika Romanus 08-51926497

Bild- och formkonst 15 okt.
Kontaktperson:  Ewa Dahlberg 08-51926450

 

Litterära evenemang 15 maj och 15 nov.
Kontaktperson: Anja Paulin 08-51926418

Fria musikgrupper 1 juni
Kontaktperson: Hasse Lindgren 08-51926437
www.kulturradet.se


Ungdomsstyrelsen
Stödjer projekt som verkar för förnyelse av ungdomsverksamhet inom kommuner och föreningsliv.
Ansökningstider: 1 feb. 1 april, 1 juni, 1 sept., 1 nov.
Kontaktperson: Eva Theisz 08-4625382
www.ungdomsstyrelsen.se

 

Allmänna arvsfonden
Ger stöd till ideella föreningar som funnits minst 1 år. Till nyskapande och utvecklande verksamhet för barn och ungdom med prioritering av projekt som vill bryta etnisk segregation.
Löpande under året.
www.arvsfonden.se under kultursatsningar
Kontaktperson: Stefan Andersson 018-171940

 

Stiftelsen framtidens kultur
Nästa ansökningstillfälle 3 mars 2006
Tel: 018-17 19 40
www.framtidenskultur.se

 

Idéer för livet
Skandias stiftelse för förebyggande verksamhet för barn och ungdomar
Två gånger om året delar stiftelsen ut stipendier till projekt, organisationer och föreningar. Senast 9 sept. ska höstens pengar sökas.
Kontaktperson: birgitta.hultfeldtnilsson@ skandia.se
Tel: 08-788 10 00,
www.skandia.se/ideer

 

Nordiska kulturfonden
www.nordiskkulturfond.org

Svenska Institutet
www.si.se

Svensk Författarfond
www.svff.se

Konstnärsnämnden
www.konstnarsnamnden.se

Svenska Filminstitutet
www.sfi.se


Föreningen Norden
www.norden.se

Nordiska Kulturfonden
www.nordiskkulturfond.dk

Teater og Dans i Norden
www.nordscen.org

Olof Palmes Minnesfond
www.palmefonden.se

Integrationsverket
www.integrationsverket.se

SIDA
www.sida.se

Forum Syd
www.forumsyd.se

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
www.kks.se


Nationella samordnaren för Mångkulturåret 2006 heter Yvonne Rock.
yvonne.rock@educult.ministry.se

 

Bidrag:

Carina Ari Foundations - Information om Carina Aris minnesfond som delar ut stipendier och stimulerar danshistorisk forskning. Om stiftelsen som delar ut medaljer till personer som främjat svensk danskonst och om specialbiblioteket inom dans.

 

Föreningen Norden - Genom de unika möjligheter till samarbete som finns i Norden stimulerar man till ett folkligt utbyte för ett mångkulturellt och fredligt Europa. Driver tidningen Nordens Tidning. Bilaterala fonder, projekt, vänorter.

 

 

Konstnärsnämnden - Fördelar statliga stipendier och bidrag till enskilda konstnärer inom bild- och formområdet samt inom ton-, scen- och filmområdena.

 

Lycknis - Studentportal med över 5000 titlar aktuell begagnad kurslitteratur, stor sökbar stipendiedatabas, studentbostäer, extrajobb etc.

 

Maria Bonnier-Dahlins stiftelse - Stiftelsen utdelar årligen stipendier i avsikt att stödja unga bildkonstnärer.

 

Nordic Institute for Contemporary Art, NIFCA - Stöder nutida konst i Norden och i de baltiska staterna. Fungerar som mötesplats för utbyte mellan enskilda, institutioner och organisationer. Gästateljéverksamhet för konstnärer i de nordiska och baltiska länderna. Administrerar Sleipnir - Nordiska ministerrådets resestipendieprogram.

 

 

Nordiska Kulturfonden - Har till uppgift att stimulera och stötta det nordiska kultursamarbetet. Understödjer varje år en rad olika projekt inom bland annat konst, teater, musik, dans och nya media.

 

Nordiska rådet och ministerrådet - Kanaliserar det officiella samarbetet i Norden. Råden har var sitt sekretariat. Nordiska rådet har dessutom nationella sekretariat i de nordiska parlamenten knutna till respektive lands delegation. Driver tidningen Politik i Norden, projektbidrag, stipendier och utbytesprogram. Hallå Norden svarar på frågor om flyttning, pendling, studier m.m.

 

 

Stiftelsen framtidens kultur - Arbetar för att främja ett vitalt kulturliv genom att ge bidrag till långsiktiga och nyskapande kulturprojekt. Stiftelsen, som bildades 1994 av svenska staten, disponerar för detta syfte medel från de upplösta löntagarfonderna.

 

 

Stiftelsen Fokus - Stiftelse som bland annat har som ändamål att genom bidrag främja forskning, utbildning, undervisning och konstnärlig utveckling inom kulturlivet i Borås.

 

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling - KK-stiftelsen stödjer projekt som leder till utveckling av ny kunskap och kompetens och arbetar bland annat för en bred användning av IT i samhället och för att finna nya tillämpningar.

 

 

Skapande människa - Fördelar stipendier till unga konstnärer och forskare som arbetar nyskapande och gränsöverskridande.

 

 

Stockholms Hantverksförening - Tillvaratar intressen för småföretagare inom hantverk, service och industri. Vi arbetar också för yrkesutbildning av hög kvalitet.

 

 

Svenska Institutet - Har som uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och ha hand om utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt.

 

Sverige-Amerika stiftelsen - Har som huvuduppgift att dela ut stipendier till svenska studerande och forskare för högre utbildning och forskning i USA och Kanada.

 

Sveriges författarfond - Förvaltar och fördelar statlig biblioteksersättning och stipendier till författare, översättare och bokillustratörer. Fördelar konstnärsbidrag till författare, översättare och kulturjournalister samt bidrag till dramatiker.

 

Tyyne och Ivo Cramérs stiftelse - Stiftelse till minne av koreografen och dansaren Tyyne Talvo-Cramér. Stiftelsen utövar hjälpverksamhet bland behövande äldre eller yngre, sjuka eller handikappade dansare eller personer, som har eller har haft anknytning till danskonsten.

 

 

Ungdomsstyrelsen - Främjar goda uppväxtvillkor för alla ungdomar samt verkar för att unga människor görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Fördelar statsbidrag till ungdomsorganisationer.

 

Villa San Michele - Information om Axel Munthe och hans Villa San Michele på Capri. Information om stipendier.

Amazon * Goethe & Hafis Buchhandlung und Verlag  * Persian Culture * The Society for Iranian  Studies * Persepolis and ancient Iran * Iran-today-net* Karl Popper Institut * Persian-bookstore * Google * bps - Iran * NumberwayNetuniversity in Sweden; Lexika; Nationalgeographic  *  Hitta

Alla föreningar som är medlem i EUCN, kommer genom EUCN få möjligheten att skapa en egen hemsida med tillhörande  E-mail adress. Hemsidan ska ligga under  www.eucn.org. På hemsidan kan varje förening (med sitt personliga ”användare namn” och ”kod”) lägga till egna sidor och mappar i sitt ”konto” och presentera sina aktiviteter där. Det kostar ingenting för föreningarna att använda sig dessa tjänster. Se IKFC:s hemsida: www.eucn.org/ikfc         

För mer information kontakta oss genom eucn@eucn.org     På tfn/fax:   +46 (0) 31 43 47 51 eller mobil:   + 46 (0) 707 85 66 49

Copyright © 2003 IKFC. - All rights reserverad.  Contact IKFC

Anslagstavla  |  Bra att veta  |  Dialog  |   Arkiv  |  Länkar |   پيوندها    فارسی  |   Hem