16 آپريل 2010

دعوت از همسفران و خانواده هايشان

به نشست برای تبادل نظر و ارائه اطلاعات پيرامون

پروژه «برای دمکراسی و حقوق بشر؛ عليه ی نازيسم و خشونت سياسی» و

سفر آموزشی جوانان «به اردوگاه ی آشوتيس و ديدارهای فرهنگی در لهستان»

 

26 آپريل 2010

ساعت 18 تا 20 در مدرسه بزرگسالان آ.ب.اف واقع در خيابان اودينس 17؛ يوته بوری

 

برنامه

18.00          خوشامدگويی، کميته جوانان؛ آيدين بابازاده

18.10          موسيقی (ويلن) ؛ آلکساندرا

18.15          اينگر فِلت؛ مدير اجرايی مرکز زبانِ يوته بوری؛ از نقش آموزگاران زبان مادری در جامعه می گويد،

18.30          زيگمونت باوم؛ بازمانده ی اردوگاه آشويتس؛ سخن می گويد،

19.00          موسيقی (ويلن) ؛ آلکساندرا

19.15          استراحت؛ و پذيرايی با ميوه؛ چای و قهوه،

19.30          ارائه اطلاعات در مورد پروژه و سفر آموزشی به اردوگاه ی آشوتيس و ...

20.00          پايان جلسه

خوش آمديد

اين پروژه  ادامه ی شش پروژه قبلی ويژۀ جوانان و سفرهای آموزشی به سازمان ملل متحد در نيويورک، پارلمان اروپا در بروکسل؛ مجلس و نخست وزيری سوئد و ديدارهای فرهنگی در  نيويورک؛  پنسلوينا؛  فيلادلفيا و بلژيک می باشد؛ که برنامه و گزارشهای آنها را می توانيد در www.eucn.org  مطالعه نمائيد

در شرايطی که  نازيست ها و طرفداران خشونت سياسی، انکار شکنجه و کشتار ميليونها انسان، به ويژه يهوديان، را در اردوگاه هايی چون آشويتس، تبليغ میکنند، سفر به آشويتس، اين امکان را برای جوانان ما  به وجود می آورد، تا خود، از نزديک، اردوگاه آشويتس و نشانه هاي شکنجه و قتل عام و جنايت، در جنگ جهانی دوم، را مشاهده کنند.

و با اين اميد که، از تاريخ بياموزيم ؛ برای پييشگيری و جلوگيری از تکرار چنين جناياتی بکوشيم؛  عليه ی نازيسم و خشونت سياسی  مبارزه کنيم و  برای دمکراسی، آزادی و حقوق بشر تلاش نمائيم.

پروژه های جوانان با تلاش و  همکاری کانون پژوهش فرهنگ ايران با جمعی از آموزگاران زبان مادری؛  مرکز آموزشی ايران؛  فرهنگسرای انديشه؛   کانون مهر ايران؛  انجمن دوستی پارتيله؛ اتحاديه سراسری ايرانيان سوئد؛ شبکه فرهنگی ايرانيان اروپا و چند نهاد فرهنگی ديگر  برنامه ريزی و تدارک ديده شده اند.

با آرزوهای نيک

داوود  نوائيان

هماهنگ کننده پروژه

0046707856649

 

Meddelande

اطلاعيه ها

- Ekonomiredovisning »»»»»

- Bilder av studieresa: 

 -informationsmöte 5»»»»

- Under resan 2 »»»» ;  

- Krakow 3»»»»;

- Krakow 4»»»»

- Auschwitz 1 »»»» ,

- Auschwitz 8 »»»»  

- Saltgruva 9»»»» ;

- Saltgruva 10»»»»  ;

- Ungdomar 6 »»»» ,

- ledarna 7»»»»

- Sammanfattnings av ungdomsrapport om Auschwitz

- Ungdomars upplevelse »»»»»

- Praktisk information  »»»»»

- Göteborgs Stads nyhetstidning på nätet: Göteborgselever med iranskt ursprung besöker Auschwitz  »»»»»

- Det tredje tillkännagivandet  »»»»»

- Det andra tillkännagivandet  »»»»»

- Det första meddelandet  »»»»»

- Anmälansblankett »»»»»

- Studieresas program »»»»»

- Projektbeskrivning »»»»»

 

- گزارش مالی :»»»»»»

- عکس هايی از سفر آموزشی به آوشويتس: 

 - جلسه قبل از مسافرت 5»»»» ،

- روز مسافرت و ... 2»»» 

- در شهر کرکوف 3  »»»

- در شهر کرکوف 4 »»» ؛

- در اردوگاه ی آشويتس 1 »»»

- در اردوگاه ی آشويتس 8 »»»

- در معدن نمک 9 »»»

- در معدن نمک 10 »»»

- جوانان 6 »»»

- آموزگاران و نمايندگان انجمنها 7 »»»

- مصاحبه آيدين و کاميار با راديو سپهر »»»»

- داده های مفيد در باره سفر »»»»

- گزارش سفر جوانان  و گفتگو با داوود نوائيان،  در خبرنامه رسمی يوته بوری؛  »»»»

- اطلاعيه ی شماره 3 »»»»

- اطلاعيه ی شماره 2 »»»»

- اطلاعيه ی شماره 1   »»»»

- فرم تقاضای شرکت    »»»»»

- برنامه سفر     »»»»»

- شرح پروژه   »»»»»