För demokrati och de mänskliga fri- och rättigheterna,

mot nazism och politiskt våld och studieresa till Auschwitz

Göteborg, 2010-04-16

Det tredje tillkännagivandet

Inbjudan till informationsmöte

den 26 april 2010

kl. 18.00- 20.00 i ABF Vux Odinsskolan, aula, Odinsgatan 17

Program

18.00       Inledning av Aidin

18.10       Violin av Aleksandra,

18.15       Inger Fält, Språkcentrums Verksamhetschef

18.30       Zygmunt Baum, överlevande från KL Auschwitz berättar

19.00       Violin av Aleksandra,

19.15       Paus (Frukt, drink, …)

19.30       Information om studieresan (På persiska)

20.00       Avslutning

VÄLKOMMEN!

Det sjunde ungdomsprojektet är en fortsättning på de redan genomförda sex ungdomsprojekten. Mer om de här ungdomsprojekten, ord och bild, finns på www.eucn.org

Den aktuella studieresan gäller Auschwitz i Polen. Syftet med resan är att våra ungdomar ska från nära håll få en glimt av den masstortyr och folkmord som judarna blev utsatta för under andra världskriget. Mot bakgrund av den pågående propaganda, vilket helt öppet ifrågasätter eller rentav förnekar judarnas folkmord, är det viktigt att våra ungdomar får möjlighet att med sina egna ögon bevittna den historiska folkmord som nazismen utsatte miljontals judarna för.         

SVARSTALONG

Var god skicka svaret till

E-post: ikfc@telia.com

Telefon: 031-43 47 51

Jag kommer till informationsmöte:

Namn: _ _ _ _ _ _ _ _

Arrangör: IKFC, i samarbete med några modersmålslärare inom i VGR och föreningar: SIVIP; UC; Andishe; Mehr; IRIS och EUCN

Medverkande: Göteborgs stad (Levande historia); ABF och …

Med vänliga hälsningar 

Davoud Navaian

Projektledare och modersmålslärare

Tfn: 031-43 47 51          

Mobil: 0707 856 649

E-post: navaian@telia.com